Motyl

Powiat Łomżyński

Leśnictwo

  • Leśnictwo

Na terenach powiatu łomżyńskiego lasy stanowią główny i najcenniejszy element przyrodniczego środowiska, a zajmują 28.466 ha., w tym lasy państwowe 13 tys. ha. Przeważają lasy młode, w wieku 20-60 lat. Największą powierzchnię – 65,4% zajmuje sosna i modrzew, 9,6% powierzchni leśnej zajmuje świerk, 8,6% brzoza i robina akacjowa, 7,8% olcha, 7,5% dąb, jesion, klon i wiąz, 0,6% osika, 0,5% - inne.

Lasy i grunty leśne w powiecie łomżyńskim zajmują obszar 29.693 ha co stanowi 21,5 % powierzchni powiatu.

Gminy

Powierzchnia lasów ogółem

Lasy państwowe

Lasy prywatne

Jedwabne

2.658,26

165,58

2.492,68

Nowogród

2.226,98

622,32

1.604,66

Łomża

3.551,03

1.222,68

2.328,35

Miastkowo

3.568,16

2.073,93

1.494,23

Piątnica

4.116,76

1.463,16

2.653,60

Przytuły

1.103,88

103,68

1.000,20

Śniadowo

2,778,08

54,74

2.723,34

Wizna

1.343,77

107,06

1.236,71

Zbójna

8.346,89

7.325,68

1.021,21Największa lesistość terenu charakteryzuje gminę Zbójna (44,9%), gminę Miastkowo (31,0%) oraz gminę Nowogród (22,0%) zaś najmniej zalesienia jest w gminie Wizna – zaledwie 9,8% powierzchni.

W podziale terytorialnym województwa podlaskiego największe zalesienie odnotowano w powiecie białostockim (115.160 ha), powiecie hajnowskim (83.042 ha) oraz w powiecie augustowskim (76.918 ha). Najwięcej, bo 54,1% powierzchni stanowią lasy i użytki rolne w powiecie hajnowskim, najmniej – 17,9%powierzchni powiatu znajduje się w powiecie suwalskim. W latach 2000-2003 w ramach Funduszu Leśnego zalesiono 289,72 ha gruntów. W związku z ustawą o zalesieniu gruntów rolnych, która obowiązuje od 1 stycznia 2002 roku zalesiono 105,53 ha gruntów. Ogółem 2000 - 105,33 ha 2001 - 78,86 ha 2002 - 33,55 ha 2003 - 71,98 ha

2003-05-21 13:36 Opublikował: Beata Korwek

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.