Motyl

Powiat Łomżyński

Powiatowy Bank Informacji Gospodarczych

Powiatowy Bank Informacji Gospodarczych został stworzony w ramach projektu „Program Rozwoju Instytucjonalnego”, realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Program Rozwoju Instytucjonalnego” jest częścią „Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich poprzez zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia, wsparcie procesu umacniania samorządów i rozwoju regionalnego oraz pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej.

Powiatowy Bank Informacji Gospodarczych opracowany został przez Starostwo Powiatowe w Łomży we współpracy z wszystkimi gminami z terenu powiatu łomżyńskiego. Dzięki bankowi stworzono warunki dla jak najszerszego zabezpieczenia potrzeb informacyjnych wszystkich podmiotów gospodarujących w jednostce terytorialnej. System tworzony jest z myślą o:
- polepszaniu warunków funkcjonowania lokalnych podmiotów gospodarczych,
- poprawie wizerunku powiatu wśród inwestorów zewnętrznych.

2003-06-26 08:40 Opublikował: Beata Korwek

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.