BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża z dnia 16 września 2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 105758B ulica Cicha we wsi Stare Kupiski”
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 14 paź 2021 12:10
Data opublikowania: czwartek, 14 paź 2021 12:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 paź 2021 08:25
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 77 razy