BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 24 styczeń 2020

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 12

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego zwołuje nr 12 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 6

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 6 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nr 5

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nr 5 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 styczeń 2020

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.119.2019.JM

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.119.2019.JM - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 styczeń 2020

Wiadomości

Protokół nr 38/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 38/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 37/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 37/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 40

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 40 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 styczeń 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 styczeń 2020

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.252.2019.JM

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.252.2019.JM - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.271.2019.JM

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.271.2019.JM - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 styczeń 2020

Wiadomości

Zestawienie uczestnictwa w zawodach powiatowych SZS

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie uczestnictwa w zawodach powiatowych SZS - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie uczestnictwa w zawodach SZS w powiatach

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie uczestnictwa w zawodach SZS w powiatach - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 12 styczeń 2020

Wiadomości

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Prośba o przekazanie 1%

Dodanie nowej wiadomości: Prośba o przekazanie 1% - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 styczeń 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 styczeń 2020

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań radnych na XII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 styczeń 2020

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.18.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.18.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 styczeń 2020

Wiadomości

Protokół nr XI/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XI/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr X/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr X/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 39

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 39 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 36/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 grudnia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 36/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 grudnia 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 grudzień 2019

Wiadomości

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2019 ROK. (aktualizacja 31.12.2019r.)

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2019 ROK. (aktualizacja 31.12.2019r.) - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2020 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2020 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 grudzień 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI I zadania pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI I zadania pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 37

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatunr 37 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 38

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powia nr 38 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 35/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 grudnia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 35/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 grudnia 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie - [Wszystkie zmiany]

Transmisja - XII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja - XII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 4/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 4/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 grudzień 2019

Wiadomości

Petycja nr 2 i sposób jej załatwienia

Dodanie nowej wiadomości: Sposób załatwienia petycji nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 grudzień 2019

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.19.2019

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.19.2019 - [Wszystkie zmiany]

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia Świąteczno-Noworoczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 grudzień 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI II zadania pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI II zadania pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych złożonych w postępowaniu pn.:Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” - Część I

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert dodatkowych złożonych w postępowaniu pn.:Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” - Część I - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 9

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 9 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 11

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 11 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 21 grudzień 2019

Wiadomości

Zaproszenie na XII sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XII sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 grudzień 2019

Wiadomości

Zakończenie Konsultacji społecznych Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z NGO na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Zakończenie Konsultacji społecznych Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z NGO na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 grudzień 2019

Wiadomości

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w koszykówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w koszykówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w koszykówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w koszykówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w szachach

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w szachach - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w koszykówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w koszykówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w koszykówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w koszykówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w unihokeju chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w unihokeju chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w unihokeju dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w unihokeju dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Drużynowe Igrzyska powiatowe Młodzieży w szachach

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Drużynowe Igrzyska powiatowe Młodzieży w szachach - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 grudzień 2019

Wiadomości

Zawiadomienie - przebudowa ulicy Spokojnej we wsi Giełczyn, gm. Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - przebudowa ulicy Spokojnej we wsi Giełczyn, gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 grudzień 2019

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 36

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 36 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.18.2019

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.18.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 grudzień 2019

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.208.2019.JR/JM

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.208.2019.JR/JM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 grudzień 2019

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 9

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiegonr 9 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 8

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 8 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10

Dodanie nowej wiadomości: Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 grudzień 2019

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.251.2019.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.251.2019.ED - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 grudzień 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr X/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr X/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 34/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 listopada 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 34/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 listopada 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 grudzień 2019

Wiadomości

Zaproszenie na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie ZDP w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i cocjalnych w siedzibie ZDP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na wywóz nieczystości stałych komunalnych

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na wywóz nieczystości stałych komunalnych - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu z pasów drogowych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu z pasów drogowych - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na XI sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XI sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 grudzień 2019

Wiadomości

Transmisja - XI Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja - XI Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 grudzień 2019

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.16.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.16.2019 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 35

Dodanie nowej wiadomości: posiedzenie Zarządu Powiatu nr 35 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 grudzień 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 688 – odcinek długości 2957,33 m”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 688 – odcinek długości 2957,33 m”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian