BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 18 września 2020

Wiadomości

Informacja o odrzuceniu oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o odrzuceniu oferty - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie nr 583930-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie nr 583930-N-2020 z dnia 2020-09-18 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu publicznym p.n. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Łomży na lata 2019-2022”.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu publicznym p.n. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Łomży na lata 2019-2022”. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 września 2020

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia” - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.„Remont dróg powiatowych nr 1957B, 1938B oraz nr 1933B z podziałem na poszczególne części”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.„Remont dróg powiatowych nr 1957B, 1938B oraz nr 1933B z podziałem na poszczególne części” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 września 2020

Wiadomości

Regulamin Turnieju Polonijnego w Szachach

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Turnieju Polonijnego w Szachach - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie uczestnika zawodów organizowanych przez SZS

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie uczestnika zawodów organizowanych przez SZS - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.23.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.23.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 września 2020

Wiadomości

Wydział Komunikacji

Dodanie nowej wiadomości: Wydział Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w piłce ręcznej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w piłce ręcznej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze części jednostki ewidencyjnej Gminy Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze części jednostki ewidencyjnej Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze części jednostki ewidencyjnej Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze części jednostki ewidencyjnej Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 września 2020

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.22.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.22.2020 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za I półrocze 2020 roku (01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.)

Dodanie nowej wiadomości: Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za I półrocze 2020 roku (01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

piątek, 11 września 2020

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.158.2020.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.158.2020.MP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 września 2020

Wiadomości

Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.21.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.21.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 września 2020

Wiadomości

Wykaz szkół zaproszonych na podsumowanie współzawodnictwa powiatowego.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz szkół zaproszonych na podsumowanie współzawodnictwa powiatowego. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Dostaw materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Dostaw materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dróg powiatowych nr 1996B, 1962B, 1909B...”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dróg powiatowych nr 1996B, 1962B, 1909B...”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 września 2020

Wiadomości

Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej - [Wszystkie zmiany]

Zasady bezpieczeństwa podczas zawodów szkolnych

Dodanie nowej wiadomości: Zasady bezpieczeństwa podczas zawodów szkolnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 września 2020

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B...”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B...” - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. „Remont dróg powiatowych nr 1954B, 1909B, 1834B z podziałem na poszczególne części”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. „Remont dróg powiatowych nr 1954B, 1909B, 1834B z podziałem na poszczególne części” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 września 2020

Wiadomości

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 września 2020

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.„Remont dróg powiatowych nr 1957B, 1938B oraz nr 1933B z podziałem na poszczególne części”

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.„Remont dróg powiatowych nr 1957B, 1938B oraz nr 1933B z podziałem na poszczególne części” - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 58/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 18 sierpnia 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 58/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 18 sierpnia 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę impregnowanej tarcicy

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na dostawę impregnowanej tarcicy - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na na wykonanie przeglądów mostów, dróg, przepustów

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na wykonanie przeglądów mostów, dróg, przepustów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 01 września 2020

Wiadomości

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowiska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowiska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu p.n. "Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2O21 r."

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu p.n. "Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2O21 r." - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na wykonanie badań środowiska pracy w zakresie hałasu i drgań mechanicznych o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na wykonanie badań środowiska pracy w zakresie hałasu i drgań mechanicznych o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka. - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na XVII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XVII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.20.2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.20.2020 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 57/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 31 lipca 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 58/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 18 sierpnia 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XVI/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XVI/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 sierpnia 2020

Wiadomości

Transmisja XVII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XVII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 sierpnia 2020

Wiadomości

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w siatkówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w siatkówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Młodzieży w siatkówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Młodzieży w siatkówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Młodzieży w siatkówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Młodzieży w siatkówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Młodzieży w piłce ręcznej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Młodzieży w piłce ręcznej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w siatkówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w siatkówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w siatkówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w siatkówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w piłce ręcznej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w piłce ręcznej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 13

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 13 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 6

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Nr 6 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 15

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 15 - [Wszystkie zmiany]

posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 59

Dodanie nowej wiadomości: posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 58 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 57/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 31 lipca 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 57/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 31 lipca 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 sierpnia 2020

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.151.2020.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.151.2020.MP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 sierpnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.„Remont dróg powiatowych nr 1914B, 1964B oraz 1821B na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.„Remont dróg powiatowych nr 1914B, 1964B oraz 1821B na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

Informacja T-Mobile Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Dębowo gm. Śniadowo

Dodanie nowej wiadomości: Informacja T-Mobile Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Dębowo gm. Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.148.2020.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.148.2020.ED - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 sierpnia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 56/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 17 lipca 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 57/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 31 lipca 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 sierpnia 2020

Wiadomości

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XVII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1954B, 1909B, 1834B z podziałem na poszczególne części”.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1954B, 1909B, 1834B z podziałem na poszczególne części”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 sierpnia 2020

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.131.2020.JT

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.131.2020.JT - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.127.2020.JT

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.127.2020.JT - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W 2020 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W 2020 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 58

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 58 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn.„Remont dróg powiatowych nr 1996B, 1962B, 1909B z podziałem na poszczególne części”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn.„Remont dróg powiatowych nr 1996B, 1962B, 1909B z podziałem na poszczególne części”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 sierpnia 2020

Wiadomości

Ponowne ogłoszenie o sprzedaży drzewa na pniu z pasów drogowych dróg powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Ponowne ogłoszenie o sprzedaży drzewa na pniu z pasów drogowych dróg powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 sierpnia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 sierpnia 2020

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.66.2020.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.66.2020.ED - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.67.2020.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.67.2020.MP - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.138.2020.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.138.2020.DK - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.44.2020.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.44.2020.ED - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.20.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.20.2020 - [Wszystkie zmiany]

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę trylinki betonowej o wymiarach 34,6 cm x 40 cm x 12 cm w ilości 160 m2

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę trylinki betonowej o wymiarach 34,6 cm x 40 cm x 12 cm w ilości 160 m2 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 sierpnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.19.2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.19.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B ..."

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B ..."i - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian