BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 19 luty 2019

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 9

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 luty 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 17 luty 2019

Wiadomości

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 luty 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 luty 2019

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 luty 2019

Wiadomości

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w indywidualnym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w indywidualnym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w indywidualnym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w indywidualnym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 luty 2019

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.314.2018.ŁB.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.314.2018.ŁB. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 luty 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na usługi społeczne p.n: ,, Świadczenie uslug pocztowych w obrocie kajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Łomży na lata 2019-2022".

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na usługi społeczne p.n: ,, Świadczenie uslug pocztowych w obrocie kajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Łomży na lata 2019-2022". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 luty 2019

Wiadomości

Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 31 grudnia 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 luty 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu publicznym na usługi społeczne p.n. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Łomży na lata 2019-2022”.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu publicznym na usługi społeczne p.n. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Łomży na lata 2019-2022”. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.12.2019.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.12.2019.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.298.2018.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.298.2018.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup i dostawa sprzętu”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup i dostawa sprzętu” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 styczeń 2019

Wiadomości

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2019 ROK

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2018 ROK9 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr III/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego,

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr III/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr III/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego,

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr III/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 styczeń 2019

Wiadomości

Protokół nr 7/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 stycznia 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 7/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 stycznia 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 6/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 stycznia 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Projekt protokołu nr 6/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 stycznia 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 8

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 8 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 styczeń 2019

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.147.2018.KB

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.147.2018.KB - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 styczeń 2019

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2019 - [Wszystkie zmiany]

Wycofanie zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.2.2019

Dodanie nowej wiadomości: Wycofanie zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.2.2019 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 5/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 stycznia 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 stycznia 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 styczeń 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 styczeń 2019

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 7

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 7 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 6

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 6 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 styczeń 2019

Wiadomości

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 styczeń 2019

Wiadomości

IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja

Dodanie nowej wiadomości: IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 styczeń 2019

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 styczeń 2019

Wiadomości

Punktacja indywidualnych zawodów

Dodanie nowej wiadomości: Punktacja indywidualnych zawodów - [Wszystkie zmiany]

Prośba o przekazanie 1%

Dodanie nowej wiadomości: Prośba o przekazanie 1% - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 styczeń 2019

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID - Dobrzyjałowo, gm. Piątnica, Pieńki - Borowe, gm. Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID - Dobrzyjałowo, gm. Piątnica, Pieńki - Borowe, gm. Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Stare Kupiski, ul. Janowska, gm. Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Stare Kupiski, ul. Janowska, gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na IV Sesję Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na IV Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.19.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.19.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 styczeń 2019

Wiadomości

Komunikat organizacyjny Powiatowego SZS

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat organizacyjny Powiatowego SZS - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr II/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego,

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr II/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 grudnia 2018 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 grudnia 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 5

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 5 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 styczeń 2019

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 1

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2019

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2019 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2019

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2019 - [Wszystkie zmiany]

I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Dodanie nowej wiadomości: I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na III sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na III sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.18.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.18.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 styczeń 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 styczeń 2019

Wiadomości

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

Dodanie nowej wiadomości: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 grudzień 2018

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.263.2018.ŁB.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.263.2018.ŁB. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.262.2018.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.262.2018.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2018 ROK.(aktualizacja 31.12.2018r.)

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2018 ROK.(aktualizacja 31.12.2018r.) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 30 grudzień 2018

Wiadomości

III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja

Dodanie nowej wiadomości: III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 grudzień 2018

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 grudzień 2018

Wiadomości

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Dodanie nowej wiadomości: II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian