BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Raport Monitoringowy z realizacji zadań w 2005 roku

poniedziałek, 13 lut 2006 09:35
Celem sporządzenia raportu monitoringowego z PLANU ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO NA LATA 2004 – 2006 jest zapewnienie zgodności efektów końcowych projektu lub programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami zawartymi w tym dokumencie. Dobrze funkcjonujący system monitoringu pozwala na wcześniejsze wykrycie zagrożeń związanych z nieprawidłową i nieterminową realizacją projektu lub programu. Pozwala także określić stopień osiągnięcia założonych celów, korektę przyjętych założeń i zastosowanie najlepszych rozwiązań.
Czytaj całość

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łomżyńskiego

poniedziałek, 28 cze 2004 10:26
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem strategicznym wymaganym w przypadku ubiegania się o środki strukturalne. Obowiązek posiadania tegoż dokumentu nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Plan obejmuje lata 2004-2006, wskazuje jednak na planowane działania w latach 2007-2013 (to kolejny okres programowania Unii Europejskiej).
Czytaj całość

Wieloletni Plan Finansowy na lata 2004-2006

piątek, 12 mar 2004 13:00
Przedstawiony Wieloletni Plan Finansowy Powiatu Łomża obejmuje okres do roku 2006 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 1999-2002. Dane na rok 2003 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na ten rok.
Czytaj całość