BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WOJEWODY PODLASKIEGO

piątek, 23 mar 2018 11:48
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencji 2018 - 2023 oraz OBWIESZCZENIE NR 5 / 2OI8 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia l6 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018 _ 2023
Czytaj całość