BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 4/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Kuzie, gm. Zbójna.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 29 lipca 2020 r. została wydana decyzja Nr 4/2020, znak: ROŚB.6740.2.5.2020 udzielająca Wójtowi Gminy Zbójna zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104482B Kuzie - Mingos” na odcinku od krawędzi pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 645 do około 17 m przed zabudową na działce o nr ewid. 383, droga gminna, klasa drogi D, odcinek długości 1091,32m, pow. łomżyński, woj. podlaskie.
Data powstania: czwartek, 30 lip 2020 13:45
Data opublikowania: czwartek, 30 lip 2020 13:50
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 57 razy