BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 2/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Piątnica Poduchowna, ul. Północna, gm. Piątnica.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 28 lipca 2020 r. została wydana decyzja Nr 2/2020, znak: ROŚB.6740.2.3.2020 udzielająca Wójtowi Gminy Piątnica zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 109 671 B ulica Północna w Piątnicy”, droga gminna, klasa drogi D, w km od 0+000 do km 0+298,08 (dł. 298,08m), pow. łomżyński, woj. podlaskie,
Data powstania: czwartek, 30 lip 2020 13:44
Data opublikowania: czwartek, 30 lip 2020 13:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 sie 2020 12:27
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 54 razy