BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 1/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Wyk, gm. Zbójna.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 27 lipca 2020 r. została wydana decyzja Nr 1/2020, znak: ROŚB.6740.2.2.2020 udzielająca Wójtowi Gminy Zbójna zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104483B w miejscowości Wyk” na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1905B przy posesji nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1905B przy posesji nr 53 – odcinek długości 3222,89mb”, gm. Zbójna pow. łomżyński, woj. podlaskie.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 30 lip 2020 13:41
Data opublikowania: czwartek, 30 lip 2020 13:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 sie 2020 12:27
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 55 razy