BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104482B Kuzie - Mingos” na odcinku od krawędzi pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 645 do około 17 m przed zabudową na działce o nr ewid. 383, droga gminna, klasa drogi D, odcinek długości 1091,32m, pow. łomżyński, woj. podlaskie.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 2 lip 2020 09:30
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2020 09:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 lip 2020 08:07
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 137 razy