BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 08 stycznia 2020 r. decyzji nr 11/2020, znak: ROŚB.6740.1.120.2018 udzielającej dla PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Macieja Czerwonko pozwolenia na budowę i demontaż (rozbiórkę) linii kablowej nN-0,4kV na działkach numer 1558/7, 1843/4, 1843/9, 1843/7, 1843/8 i 1561 obręb ewidencyjny 0001 Nowogród, jednostka ewidencyjna 200704_4 Nowogród.
Data powstania: piątek, 10 sty 2020 12:02
Data opublikowania: piątek, 10 sty 2020 12:03
Data przejścia do archiwum: sobota, 25 sty 2020 08:00
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 68 razy