BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na powierzenie prowadzenia jednego punktu, przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2020 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat .

 Na podstawie art. 11 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)  oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, 1570) , Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie  prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie .

Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 17 paź 2019 08:53
Data opublikowania: czwartek, 17 paź 2019 08:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 lis 2019 14:18
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 232 razy