Serwis powiatowy | Rejestr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze Powiatu | Starostwo | Jednostki Podległe | Służby inspekcje straże | Redakcja |
Menu tematyczne: Pomoc | Przetargi | Kontrole | Zamierzenia, Programy | Projekty aktów normatywnych | Sprawozdania z działalności | Budżet | Majątek Powiatu | Zarządzanie kryzysowe | Wystąpienia, oceny i stanowiska | Rejestry, ewidencje, archiwa | Wybory i referenda | Informacje o naborze | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Cyfrowy Urząd | ISO 9001 | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Starostwo » Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 469

Zaproszenia do składania ofert na wykonawców specjalistycznych usług szkoleniowych

Starostwo Powiatowe w Łomży zaprasza do składania ofert na wykonawców usług szkoleniowych do projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Starostwo Powiatowe w Łomży zaprasza do składania ofert na wykonawców usług szkoleniowych do projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń w ramach projektu ,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” o nr WND-POKL.07.02.02.-20-069/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy zakres w załączeniu.

Opublikował(a): Edyta Zawojska

Data powstania: pon, 16 czerwca 2014 14:56
Data upublicznienia: pon, 16 czerwca 2014 14:58
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 3360 razy

Pliki do pobrania:

    ·  Szkolenia specjalistyczne

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH na wykonawców specjalistycznych usług szkoleniowych w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury oceny złożonych formularzy ofertowych na wykonawców specjalistycznych usług szkoleniowych w ramach projektu " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do zawarcia umów w celu rozpoczęcia specjalistycznych szkoleń wyłoniono:

Zakres tematyczny:
Kurs prawa jazdy kategorii C ( teoria i praktyka) + opłacony 1 egz. Państwowy
1.Centrum Szkoleniowe LEKTOR , Łomża


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w instytucja szkoleniowa przedstawiła dokumentację poświadczającą wymagane w zapytaniu ofertowym doświadczenie z danego zakresu tematycznego. Wieloletnie doświadczenie firmy potwierdzone licznymi referencjami podkreślają sumienność i dokładność wykonywanych zleceń.

Opublikował(a): Edyta Zawojska

Data powstania: wt, 12 sierpnia 2014 09:32
Data upublicznienia: wt, 12 sierpnia 2014 09:43
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 2261 razy

Oferty spełniające wymagania formalne

Lista ofert spełniających wymagania formalne na wykonawców specjalistycznych usług szkoleniowych w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku wstępnej oceny ofert na wykonawców specjalistycznych usług szkoleniowych w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Nazwa firmy, siedziba:
1.Centrum Szkoleniowe LEKTOR, Łomża

Oferty, które wpłynęły w terminie, spełniają wymagania formalne, jednak po zakończonej procedurze uzupełniającej nadal brak jest wymaganej w zapytaniu dokumentacji:

Lp. Nazwa firmy, siedziba:
1.Szkolenia Kierowców Kat. ABCTE Jerzy Pikuliński, Kolno
2.Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,PLUS” S.C., Kolno

Opublikował(a): Edyta Zawojska

Data powstania: wt, 12 sierpnia 2014 09:30
Data upublicznienia: wt, 12 sierpnia 2014 09:36
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 2220 razy

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH na wykonawców specjalistycznych usług szkoleniowych

INFORMACJA O WYNIKACH
na wykonawców specjalistycznych usług szkoleniowych
w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury oceny złożonych formularzy ofertowych na wykonawców specjalistycznych usług szkoleniowych w ramach projektu " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do zawarcia umów w celu rozpoczęcia specjalistycznych szkoleń wyłoniono:
Zakres tematyczny:
Kurs prawa jazdy kategorii B ( teoria i praktyka) + opłacony 1 egz. Państwowy
1.Ośrodek Szkolenia Kierowców Kazimierz Lachowski, Podosie gm. Miastkowo


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w instytucja szkoleniowa przedstawiła dokumentację poświadczającą wymagane w zapytaniu ofertowym doświadczenie z danego zakresu tematycznego. Wieloletnia praca trenera w zawodzie instruktora nauki jazdy potwierdza jego sumienność i dokładność wykonywanej pracy.


Opublikował(a): Edyta Zawojska

Data powstania: wt, 01 lipca 2014 12:24
Data upublicznienia: wt, 01 lipca 2014 13:32
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 3034 razy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego

w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na indywidualnego Doradcę Specjalistycznego w ramach projektu " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została przyznana następująca punktacja:
Część 1
Doradztwo z zakresu prawa – w tym prawa spółdzielczego i prawa pracy
1. Europejskie Centrum Szkoleniowo – Doradcze Monika Duchnowska, zam. Łomża – 92,9 pkt
2. Ewelina Wszeborowska, zam. Łomża – 95 pkt

Część 2
Doradztwo z zakresu rozliczania wsparcia finansowego na założenie/ przyłączenie do spółdzielni socjalnej, wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego oraz pomoc przy składaniu wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego
1. Monika Bryk, zam. Ostrołęka – 93,8 pkt
2. Katarzyna Jankowska, zam. Łomża – 100 pkt

Część 3
Doradztwo z zakresu marketingu i/lub zarządzania spółdzielnią socjalną
1. Monika Bryk, zam. Ostrołęka – 93,8 pkt
2. Katarzyna Jankowska, zam. Łomża – 100 pkt

W związku z powyższym w wyniku naboru oraz przyznanej punktacji wyłonione zostały następujące osoby:
Część 1. Ewelina Wszeborowska
Część 2. Katarzyna Jankowska
Część 3. Katarzyna Jankowska
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w kandydatki spełniają wszystkie kryteria dostępu, posiadają udokumentowane doświadczenie i wykształcenie wyższe na kierunku preferowanym w ogłoszeniu o naborze, wykazały doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń/ doradztwa w wymaganym zakresie wyrażone udziałem w konkretnych przedsięwzięciach. Dodatkowo posiadają doświadczenie zawodowe w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wyrażone udziałem w powyżej 5 projektach. Kandydatki posiadają predyspozycje do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Opublikował(a): Renata Wierzba

Data powstania: pt, 11 kwietnia 2014 11:36
Data upublicznienia: pt, 11 kwietnia 2014 11:38
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 3860 razy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego

w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na indywidualnego doradcę specjalistycznego w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
1. Projekt Support, Adam Choiński, zam. Olszyny
2. Monika Bryk, zam. Ostrołęka
3. Katarzyna Jankowska, zam. Łomża
4. Europejskie Centrum Szkoleniowo – Doradcze Monika Duchnowska, zam. Łomża
5. Ewelina Wszeborowska, zam. Łomża


Oferta, która nie spełnia wymogów formalnych
1. Maciej Lewandowski, zam. Łomża

Opublikował(a): Renata Wierzba

Data powstania: pt, 11 kwietnia 2014 11:34
Data upublicznienia: pt, 11 kwietnia 2014 11:36
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 3826 razy

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W załączniku publikujemy sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.

Opublikował(a): Renata Wierzba

Data powstania: pt, 28 marca 2014 12:42
Data upublicznienia: pt, 28 marca 2014 12:45
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 4681 razy

Pliki do pobrania:

    ·  Sprawozdanie
 
Copyright @ 2003 Starostwo Powiatowe w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR