Serwis powiatowy | Rejestr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze Powiatu | Starostwo | Jednostki Podległe | Służby inspekcje straże | Redakcja |
Menu tematyczne: Pomoc | Przetargi | Kontrole | Zamierzenia, Programy | Projekty aktów normatywnych | Sprawozdania z działalności | Budżet | Majątek Powiatu | Zarządzanie kryzysowe | Wystąpienia, oceny i stanowiska | Rejestry, ewidencje, archiwa | Wybory i referenda | Informacje o naborze | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Cyfrowy Urząd | ISO 9001 | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Starostwo » Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 470

Rozeznanie cenowe na materiały promocyjne

Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), oraz zgodnie z Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego Nr 24/2014 z dnia 26 maja 2014 r., dot. Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie wyceny materiałów promocyjnych dla powiatu łomżyńskiego wymienione w załączniku.

W ofercie cenowej proszę uwzględnić:
- koszt przygotowania matrycy;
- czas realizacji;
- koszt przesyłki.

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę z podaniem wartości produktów netto i brutto wraz z wizualizacją zaproponowanych w ofercie przedmiotów. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny łącznej wybranych przez Zamawiającego oraz szybkością realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.

Wycenę należy wysłać na e-mailem:
promocja@powiatlomzynski.pl do dnia 22.05.2015 do godziny 15.00 liczy się data nadania.

Kontakt telefoniczny: 86 215-69-18

Opublikował(a): Edyta Zawojska

Data powstania: pon, 18 maja 2015 12:49
Data upublicznienia: pon, 18 maja 2015 12:52
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 302 razy

Pliki do pobrania:

    ·  Załącznik - wycena materiałów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego

w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na indywidualnego Doradcę Specjalistycznego w ramach projektu " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została przyznana następująca punktacja:
Część 1
Doradztwo z zakresu prawa – w tym prawa spółdzielczego i prawa pracy
1. Europejskie Centrum Szkoleniowo – Doradcze Monika Duchnowska, zam. Łomża – 92,9 pkt
2. Ewelina Wszeborowska, zam. Łomża – 95 pkt

Część 2
Doradztwo z zakresu rozliczania wsparcia finansowego na założenie/ przyłączenie do spółdzielni socjalnej, wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego oraz pomoc przy składaniu wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego
1. Monika Bryk, zam. Ostrołęka – 93,8 pkt
2. Katarzyna Jankowska, zam. Łomża – 100 pkt

Część 3
Doradztwo z zakresu marketingu i/lub zarządzania spółdzielnią socjalną
1. Monika Bryk, zam. Ostrołęka – 93,8 pkt
2. Katarzyna Jankowska, zam. Łomża – 100 pkt

W związku z powyższym w wyniku naboru oraz przyznanej punktacji wyłonione zostały następujące osoby:
Część 1. Ewelina Wszeborowska
Część 2. Katarzyna Jankowska
Część 3. Katarzyna Jankowska
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w kandydatki spełniają wszystkie kryteria dostępu, posiadają udokumentowane doświadczenie i wykształcenie wyższe na kierunku preferowanym w ogłoszeniu o naborze, wykazały doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń/ doradztwa w wymaganym zakresie wyrażone udziałem w konkretnych przedsięwzięciach. Dodatkowo posiadają doświadczenie zawodowe w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wyrażone udziałem w powyżej 5 projektach. Kandydatki posiadają predyspozycje do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Opublikował(a): Renata Wierzba

Data powstania: pt, 11 kwietnia 2014 11:36
Data upublicznienia: pt, 11 kwietnia 2014 11:38
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 9701 razy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego

w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na indywidualnego doradcę specjalistycznego w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
1. Projekt Support, Adam Choiński, zam. Olszyny
2. Monika Bryk, zam. Ostrołęka
3. Katarzyna Jankowska, zam. Łomża
4. Europejskie Centrum Szkoleniowo – Doradcze Monika Duchnowska, zam. Łomża
5. Ewelina Wszeborowska, zam. Łomża


Oferta, która nie spełnia wymogów formalnych
1. Maciej Lewandowski, zam. Łomża

Opublikował(a): Renata Wierzba

Data powstania: pt, 11 kwietnia 2014 11:34
Data upublicznienia: pt, 11 kwietnia 2014 11:36
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 9683 razy

 
Copyright @ 2003 Starostwo Powiatowe w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR