BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

dot. wydania pozwolenia na: budowę linii kablowej SN 15kV na działkach numer 60, 135, 48/22, 130, 48/23, 29/69, 29/68, 29/67, 29/66, 29/65, 29/64, 218/12, 29/10 o długości 960 m oraz rozbiórkę linii napowietrznej SN 15kV i słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach numer 60, 62, 135, 48/21, 48/7, 48/16, 48/15, 48/22, 48/30, 48/29, 48/28, 48/27, 48/23, 130, 29/68, 29/69, 29/67, 29/66, 29/65, 29/64, 48/5, 218/12, 29/10 o długości 931 m obręb ewidencyjny 0026 Stare Ratowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.
Data powstania: poniedziałek, 23 wrz 2019 15:16
Data opublikowania: poniedziałek, 23 wrz 2019 15:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 paź 2019 13:05
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 164 razy