BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 18 września 2017 r. została wydana decyzja Nr 334/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Pana Marka Sierzputowskiego na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku inwentarskiego do odsady docelowej 100 DJP, budowę podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności 1000m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności 10m3 oraz zbiornika na ścieki socjalno – bytowe o pojemności 9,5m3 w zabudowie zagrodowej na działce numer 517/1 obręb ewidencyjny 0030 Siemień Nadrzeczny, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 19 wrz 2017 15:10
Data opublikowania: wtorek, 19 wrz 2017 15:11
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:26
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1110 razy
Ilość edycji: 1