BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

ZAPYTANIE O CENĘ - MATERIAŁY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 roku, Dz. U. Nr 113, poz 759 z późn. zm.) art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania materiałów promocyjno- informacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łomży w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje na czasie- pewna praca, pewny awans” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oferent powinien sporządzić ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania.

Oferty proszę przesłać lub przynieść osobiście do dnia 09.09.2011 na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych
Ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 323

18- 400 Łomża

lub na adres e-mail: katarzyna.modzelewska@powiatlomzynski.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Katarzyna Modzelewska
Tel. (86) 215 69 14 Fax. (86) 215 69 04

Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny przy jednoczesnej ocenie wysokiej jakości oferowanych materiałów promocyjnych.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 30 sie 2011 12:59
Data opublikowania: wtorek, 30 sie 2011 13:06
Data przejścia do archiwum: środa, 7 wrz 2011 09:21
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1173 razy