BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KOORDYNATOR WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko w związku z realizacja projektu "Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Ośrodek Organizacji Pozarządowych w Białymstoku a Partnerem – Starostwo Powiatowego w Łomży, została wybrana:

1. Pani Natalia Nadolna, zam. gm. Wizna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana osoba:

1. Posiada wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
2. Posiada wiedzę z zakresu realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Posiada wiedzę z zakresu stosowania Prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych do zamawiania usług/dostaw/usługodawców itp. o wartości nie przekraczającej 14 000 euro przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów oraz rozmowy stwierdzono, że w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycje do podjęcia pracy na danym stanowisku.
Data powstania: poniedziałek, 1 sie 2011 07:50
Data opublikowania: poniedziałek, 1 sie 2011 07:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 paź 2011 13:52
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1597 razy