BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynator współpracy zagranicznej w ramach realizacji projektu z Działania 7.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynator współpracy zagranicznej w ramach realizacji projektu „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4. Projekty innowacyjne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Starostwie Powiatowym w Łomży.
W wyniku ogłoszenia naboru, na stanowisko „Koordynatora współpracy zagranicznej w ramach realizacji projektu „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4. Projekty innowacyjne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, aplikacje złożyła 1 osoba. Pani Natalia Nadolna spełniła wymogi formalne i została dopuszczona do drugiego etapu konkursu.

Data powstania: czwartek, 28 lip 2011 12:44
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2011 12:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 sie 2011 07:31
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1121 razy