BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 grudnia 2023

Wiadomości

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 roku - wyniki otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 roku - wyniki otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.87.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.87.2023 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem Uproszczonych Planów Urządzania Lasu

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem Uproszczonych Planów Urządzania Lasu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 03 grudnia 2023

Wiadomości

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym tenisie stołowym.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym tenisie stołowym. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolne w drużynowym tenisie stołowym.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolne w drużynowym tenisie stołowym. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju dziewcząt.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju dziewcząt. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju chłopców.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju chłopców. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w unihokeju.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w unihokeju. - [Wszystkie zmiany]

Park rozrywki "MANDORIA"

Dodanie nowej wiadomości: Park rozrywki "MANDORIA" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 grudnia 2023

Wiadomości

NADZWYCZAJNA Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego (Nr XLIII) w dniu 4 grudnia 2023 roku (poniedziałek)

Dodanie nowej wiadomości: NADZWYCZAJNĄ Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego (Nr XLIII) w dniu 4 grudnia 2023 roku (poniedziałek) sesja odbędzie się w sali konferencyjnej na parterze - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.88.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.88.2023 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.89.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.89.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 grudnia 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów stanowiących składniki majątku ruchomego Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów stanowiących składniki majątku ruchomego Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 165/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 165/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 166/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 166/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 grudnia 2023

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.90.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.90.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 grudnia 2023

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.91.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.91.2023 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.92.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.92.2023 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.93.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.93.2023 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.94.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.94.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 grudnia 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 grudnia 2023

Wiadomości

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łomżyńskim na lata 2024-2026”

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łomżyńskim na lata 2024-2026” - [Wszystkie zmiany]

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2029”

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2029” - [Wszystkie zmiany]

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2029”

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2029” - [Wszystkie zmiany]

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2029”

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2029” - [Wszystkie zmiany]

uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2029”

Dodanie nowej wiadomości: uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2029” - [Wszystkie zmiany]

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2023-2030”

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2023-2030” - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.95.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.95.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 grudnia 2023

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.85.2023

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.85.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.86.2023

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.86.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 grudnia 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID Piątnica – Czarnocin

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID Piątnica – Czarnocin - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 grudnia 2023

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.96.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.96.2023 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.97.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.97.2023 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.98.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.98.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.87.2023

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.87.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 grudnia 2023

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.88.2023

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.88.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 grudnia 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

XLIV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 grudnia 2023 roku (środa)

Dodanie nowej wiadomości: XLIV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 grudnia 2023 roku (środa) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 grudnia 2023

Wiadomości

Protokół nr XLII z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XLII/23 sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.97.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.97.2023 - [Wszystkie zmiany]

VII Walny Zjazd Delegatów Powiatowego SZS.

Dodanie nowej wiadomości: VII Walny Zjazd Delegatów Powiatowego SZS. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w koszykówce.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w koszykówce. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 grudnia 2023

Wiadomości

Protokół nr 167/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 167/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 168/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 168/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW OD 1 STYCZNIA 2024 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW OD 1 STYCZNIA 2024 R. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.190.2023.JR

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.190.2023.JR - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.99.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.99.2023 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.100.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.100.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

środa, 27 grudnia 2023

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.256.2023.DF

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.256.2023.DF - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.256.2023.DF

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.256.2023.DF - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 grudnia 2023

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.101.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.101.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian