BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 stycznia 2018

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 stycznia 2018

Wiadomości

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Edycja wiadomości Życzenia Świąteczno-Noworoczne - [Wszystkie zmiany]

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Edycja wiadomości Życzenia Świąteczno-Noworoczne - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2017 - [Wszystkie zmiany]

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ROKU 2018 .

Dodanie nowej wiadomości: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ROKU 2018 . - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 stycznia 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 87/314/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 87/314/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie lokali znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży na okres 3 lat, ustalenia opłat eksploatacyjnych, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 stycznia 2018

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na „Kompleksową termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE " (nr sprawy: ORiK.272.2.2017)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na „Kompleksową termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE " (nr sprawy: ORiK.272.2.2017) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 stycznia 2018

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 stycznia 2018

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 stycznia 2018

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 stycznia 2018

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego (art. 40.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego (art. 40.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 stycznia 2018

Wiadomości

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Wiadomości

Prośba o przekazanie 1%

Dodanie nowej wiadomości: Prośba o przekazanie 1% - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 stycznia 2018

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.+: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 stycznia 2018

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 92

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 92 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2017

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXIX/158/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIX/158/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIX/159/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIX/159/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 stycznia 2018

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 stycznia 2018

Wiadomości

Festiwal szachowy

Dodanie nowej wiadomości: Festiwal szachowy - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Łomży”

Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 32 w dniu 24 stycznia 2018 roku o godz. 9.30.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 32 w dniu 24 stycznia 2018 roku o godz. 9.30. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 89/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 grudnia 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 89/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 grudnia 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 90/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 90/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 grudnia 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 91/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 stycznia 2018 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 91/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 stycznia 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 stycznia 2018

Wiadomości

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza

Edycja wiadomości Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 stycznia 2018

Wiadomości

Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 26

Dodanie nowej wiadomości: Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 26 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 92/327/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 92/327/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej dla Gminy Śniadowo. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 92/326/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 92/326/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 92/325/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 92/325/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Dziś bierni - jutro aktywni (IV)” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 92/324/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 92/324/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 91/323/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 3 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 91/323/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 stycznia 2018

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 stycznia 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 stycznia 2018

Wiadomości

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2018 ROK

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2018 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 stycznia 2018

Wiadomości

ZAKONCZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH STOSOWANIA NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH TROS-KA ORAZ WDRAŻANIA STANDARDÓW PRACY PORADNI.

Dodanie nowej wiadomości: ZAKONCZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH STOSOWANIA NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH TROS-KA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian