BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 lutego 2005

Wiadomości

Krajowa rezerwa do rozdysponowania wśród rolników – producentów rozwijających produkcję mleka

Dodanie nowej wiadomości: Krajowa rezerwa do rozdysponowania wśród rolników – producentów rozwijających produkcję mleka - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wybór banku

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wybór banku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 lutego 2005

Wiadomości

Komunikat w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 lutego 2005

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE Nr 6/05 Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2005 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 6/05 Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie: realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2005 roku. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 lutego 2005

Wiadomości

Regulamin Organizacyjny

Edycja wiadomości Regulamin organizacyjny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się

Edycja wiadomości Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się

Edycja wiadomości Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się

Edycja wiadomości Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się

Edycja wiadomości Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się

Edycja wiadomości Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się - [Wszystkie zmiany]

piątek, 11 lutego 2005

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych

Edycja wiadomości Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych

Edycja wiadomości Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 14 lutego 2005

Wiadomości

Wykaz świadczonych usług dla ludności przez PCPR w Łomży

Edycja wiadomości Wykaz świadczonych usług dla ludności przez PCPR w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych

Edycja wiadomości Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych

Edycja wiadomości Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych

Edycja wiadomości Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się

Edycja wiadomości Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych

Edycja wiadomości Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 15 lutego 2005

Wiadomości

Zapytanie o cenę na zakup stacji serwera.

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie o cenę na zakup stacji serwera. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie o cenę na zakup aparatu cyfrowego.

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie o cenę na zakup aparatu cyfrowego. - [Wszystkie zmiany]

ZAPROSZENIE na XXI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE na XXI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

ZAPROSZENIE na XXI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości ZAPROSZENIE na XXI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 lutego 2005

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych

Edycja wiadomości Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych

Edycja wiadomości Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych - [Wszystkie zmiany]

Umieszczanie osoby do domu pomocy społecznej

Edycja wiadomości Umieszczanie osoby do domu pomocy społecznej - [Wszystkie zmiany]

Umieszczanie osoby do domu pomocy społecznej

Edycja wiadomości Umieszczanie osoby do domu pomocy społecznej - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 24 lutego 2005

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych

Edycja wiadomości Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych

Edycja wiadomości Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych - [Wszystkie zmiany]

piątek, 25 lutego 2005

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Edycja wiadomości Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Edycja wiadomości Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Edycja wiadomości Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Edycja wiadomości Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym

Edycja wiadomości Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym

Edycja wiadomości Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym

Edycja wiadomości Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym

Edycja wiadomości Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym - [Wszystkie zmiany]

Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

Edycja wiadomości Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu - [Wszystkie zmiany]

Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

Edycja wiadomości Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 28 lutego 2005

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Edycja wiadomości Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie pomocy uchodźcom

Edycja wiadomości Udzielanie pomocy uchodźcom - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze

Edycja wiadomości Udzielanie pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze

Edycja wiadomości Przyznanie pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze, domy pomocy społecznej, zakłady poprawcze, sch - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze

Edycja wiadomości Przyznanie pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze, domy pomocy społecznej, zakłady poprawcze, sch - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym

Edycja wiadomości Przyznanie rodzinie zastępczej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym

Edycja wiadomości Przyznanie rodzinie zastępczej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka - [Wszystkie zmiany]

Przejdź do pozostałych zmian