Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
0°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

2 lata obecnej kadencji – DROGI

DATA PUBLIKACJI: 2020-12-31 16:43 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
Zdjęcie

1

Wytężona praca w ciągu 2 lat aktualnej - VI kadencji - w zakresie poprawy stanu dróg powiatowych przyniosła imponujące efekty:

 32,4 km przebudowanych i wyremontowanych dróg,

 kolejne 17 km jest w trakcie realizacji.

Łącznie daje to prawie 50 km nowej nawierzchni, która bardzo zmienia stan powiatowej infrastruktury drogowej.

Rusza nabór do II edycji projektu Bony na szkolenie

DATA PUBLIKACJI: 2020-12-07 15:29 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
TAGI | projekty ue,
Powiat Łomżyński informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do II edycji projektu Bony na szkolenie:
- od 15 grudnia 2020 roku godziny 10.00 - Szkolenia komputerowe, językowe, studia podyplomowe oraz kursy przedmaturalne - Poddziałanie 3.2.1,
- od dnia 22 grudnia 2020 roku godziny 10.00. - Kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym - Poddziałanie 3.2.2.
Zdjęcie

5
Zdjęcie Zdjęcie

Nabór prowadzony będzie elektronicznie poprzez witrynę www. bonynaszkolenie2.pl

Etapy rekrutacji

 1. Złożenie formularza zgłoszeniowego poprzez witrynę www. bonynaszkolenie2.pl
 2. Sprawdzenie kwalifikowalności i ocena formularza.
 3. Spotkanie z Doradcą Kariery.
 4. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego.
 5. Podpisanie umowy. 

Zapraszamy do Biura projektu:

Powiat Łomżyński ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża piętro III – pokój 425, tel. 86 215 69 84

Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji o projekcie:

Grupa Sterująca pod przewodnictwem Prezesa Łomżyńskiego Forum Samorządowego Pana Lecha Marka Szabłowskiego  w  dniu 7 grudnia 2020 r. podjęła decyzje o uruchomieniu naboru do projektu ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 - II edycja” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ogólna wartość projektu:  26 654 540,00 zł. Dofinansowanie projektu: 23 155 430,00 zł.  Poddziałanie 3.2.1 - 15 204 312,00 zł; Poddziałanie 3.2.2 - 7 951 118,00 zł.

Lider – Łomżyńskie Forum Samorządowe

Partnerzy: Powiat Bielski; Powiat Hajnowski; Powiat Kolneński; Powiat Łomżyński;  Powiat Siemiatycki; Powiat Wysokomazowiecki; Powiat Zambrowski; Łomżyńska Rada FSNT NOT.

Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) zamieszkująca subregion łomżyński rozumiany jako obszar powiatów: m. Łomża, bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego oraz zambrowskiego bez względu na status kandydata - pracujący czy bezrobotny.

W przypadku szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych oraz kursów umiejętności ogólnych preferencje przewidziane są dla osób:

– powyżej 50 roku życia
– zamieszkujących tereny wiejskie
– osób posiadających maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne

W przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych preferencje przewidziane są dla osób: zamieszkujących tereny wiejskie.

Formy szkoleń możliwe do realizacji w ramach projektu:

Poddziałanie 3.2.1:

 1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych.
 2. Studia podyplomowe w celu rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia.

Planowana ilość osób w projekcie – 1 536 osób. Maksymalnie. 9.000 zł /osoba. Wkład własny uczestnika – 15 %. Maksymalne dofinansowanie do 85% wartości kształcenia.

Poddziałanie 3.2.2:
Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

Planowana ilość osób w projekcie – 482 osób. Maksymalnie do 15.000 zł /osobę. Wkład własny uczestnika – 15 %. Maksymalne dofinansowanie do 85% wartości kształcenia.

Bon szkoleniowy z działania 3.2.2

 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 2. Kurs umiejętności zawodowych.
 3. Szkolenia i kurs zawodowe zakończone egzaminem.

Wydatek kwalifikowany stanowią koszty szkolenia, koszty ewentualnych badań lekarskich, badań psychologicznych oraz koszt egzaminu.

Kosztem niekwalifikowanym w projekcie są: koszty przejazdów Uczestnika/uczestniczki na wybrane formy kształcenia, koszty noclegów, koszty wyżywienia, koszty zakupu materiałów szkoleniowych, o ile nie są wkalkulowane w cenę szkolenia.

Etapy rekrutacji

 1. Złożenie formularza zgłoszeniowego - www.bonynaszkolenie2.pl
 2. Sprawdzenie kwalifikowalności i ocena formularza.
 3. Spotkanie z Doradcą Kariery.
 4. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego.
 5. Podpisanie umowy. 

82 lata temu zmarł w Drozdowie Roman Stanisław Dmowski

DATA PUBLIKACJI: 2021-01-07 21:16 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
Dmowski jest jednym z 6 wybitnych polityków, uznawanych dzisiaj za Ojców Odrodzonej Polski, którzy szli różnymi ścieżkami do Niepodległej.
2.01.2021 r. Drozdowo; 82. Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego; przed tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego wmurowaną w ścianie Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie stoją od lewej: Bogusław Bazydło, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski trzymając wiązankę kwiatów w barwach narodowych, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska

2.01.2021 r. Drozdowo; 82. Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego; przed tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego wmurowaną w ścianie Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie stoją od lewej: Bogusław Bazydło, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski trzymając wiązankę kwiatów w barwach narodowych, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska

17
2.01.2021 r. Drozdowo; 82. Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego; przed tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego wmurowaną w ścianie Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie stoją Bogusław Bazydło i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski pochyla się składając wiązankę kwiatów w barwach narodowych 2.01.2021 r. Drozdowo; 82. Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego; przed tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego wmurowaną w ścianie Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie hołd oddają od Bogusław Bazydło, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 2.01.2021 r. Drozdowo; 82. Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego; plac przed kościołem pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie - Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska udziela wywiadu dla Grupy Medialnej NAREW 2.01.2021 r. Drozdowo; 82. Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego; uczestnicy Mszy Św. sprawowanej w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie 2.01.2021 r. Drozdowo; 82. Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego; Przewodniczący Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Łomży - Tadeusz Kowalewski w trakcie czytania liturgicznego podczas Mszy Św. sprawowanej w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie 2.01.2021 r. Drozdowo; 82. Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego; uczestnicy Mszy Św. sprawowanej w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie 2.01.2021 r. Drozdowo; 82. Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego; Poczty Sztandarowe, na czele z reprezentantami Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomżyński stoją na tarasie Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie; Sekretarz ZŻNSZ Okręgu Łomżyńskiego Dariusz Syrnicki wita uczestników wydarzenia 2.01.2021 r. Drozdowo; 82. Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego; Poczty Sztandarowe na tarasie Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie; Pan Leszek Żebrowski przedstawia przybyłym zasługi Romana Dmowskiego dla Niepodległej 2.01.2021 r. Drozdowo; 82. Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego; uczestnicy uroczystości z flagami przed Muzeum Przyrody - Dworem Lutosławskich w Drozdowie 2.01.2021 r. Drozdowo; 82. Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego; na tarasie Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie pod tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego znicz składa Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska w asyście członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego i Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Łomżyńskiego - Kazimierza Polkowskiego; w tle Poczty Sztandarowe 2.01.2021 r. Drozdowo; 82. Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego; na tarasie Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie pod tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego hołd oddają Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska oraz członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego i Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Łomżyńskiego - Kazimierz Polkowski; w tle Poczty Sztandarowe 2.01.2021 r. Drozdowo; 82. Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego; Poczty Sztandarowe opuszczają taras Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie 2.01.2021 r. Drozdowo; 82. Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego; taras Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie, w tle tablica poświęcona Romanowi Dmowskiemu, flagi biało-czerwone, wieńce w barwach narodowych i palące się znicze
W sobotę 2 stycznia 2021 r. - w kolejną rocznicę śmierci Romana Dmowskiego - Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą i oddali hołd wybitnemu mężowi stanu, wielkiemu patriocie, który ukochał Polskę ponad wszystko, poświęcając pracy dla Ojczyzny wszystkie swoje siły.
 
Głównym organizatorem uroczystości był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomża, pod patronatem Starosty Łomżyńskiego i innych zacnych instytucji. O godz. 14.00 Proboszcz Parafii pw. Św. Jakuba Apostoław w Drozdowie - ks. kan. Aleksander Suchocki - sprawował Mszę Św. w intencji Romana Dmowskiego, w której wzięli udział uczestnicy wydarzenia. Następnie zgromadzeni przeszli do Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Działalność Romana Dmowskiego przybliżył krótko Pan Leszek Żebrowski.
 
Należy pamiętać, że Roman Dmowski został delegatem pełnomocnym Polski na konferencję pokojową w Paryżu. 29 stycznia 1919 r. wygłosił na posiedzeniu Rady Dziesięciu, 5-godzinne exposé dotyczące sprawy polskiej, które sam przekładał od razu na język angielski i francuski, by żądania Polski były przedstawione prawidłowo. 28 czerwca 1919 r. w sali zwierciadlanej Wersalu - Dmowski i Paderewski podpisali traktat pokojowy kończący I Wojnę Światową, przywracający formalnie Polskę na mapę Europy.
 
Roman Dmowski ostatnie miesiące swojego życia spędził u swoich przyjaciół - Marii i Mieczysława Niklewiczów w Dolnym Dworze Rodziny Lutosławskich. Tu zmarł w nocy 2 stycznia 1939 roku.
 
Dziś miejsce to należy do Powiatu Łomżyńskiego - funkcjonuje w nim jednostka kultury: Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie.
Dolny Dwór Rodziny Lutosławskich jest miejscem wyjątkowym na mapie naszego regionu - przesiąknięty historią, patriotyzmem i kulturą. Pragniemy rozwijać jego działalność m.in. poprzez ekspozycje związane z Romanem Dmowskim, którego wkład w budowę Niepodległej jest niekwestionowany!