BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 styczeń 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Rejestracja pojazdów - czasowa i stała

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdów - czasowa i stała - [Wszystkie zmiany]

Wyrejestrowanie pojazdu, zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Edycja wiadomości Wyrejestrowanie pojazdu, zgłoszenie sprzedaży pojazdu - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 07 styczeń 2020

Wiadomości

Protokół nr 36/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 grudnia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 36/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 grudnia 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 39

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 39 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr X/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr X/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XI/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XI/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 styczeń 2020

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.18.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.18.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 styczeń 2020

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań radnych na XII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 styczeń 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 12 styczeń 2020

Wiadomości

Prośba o przekazanie 1%

Dodanie nowej wiadomości: Prośba o przekazanie 1% - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 styczeń 2020

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie uczestnictwa w zawodach SZS w powiatach

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie uczestnictwa w zawodach SZS w powiatach - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie uczestnictwa w zawodach powiatowych SZS

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie uczestnictwa w zawodach powiatowych SZS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 styczeń 2020

Wiadomości

Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.271.2019.JM

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.271.2019.JM - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.252.2019.JM

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.252.2019.JM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 styczeń 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 styczeń 2020

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 40

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 40 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 37/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 37/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 38/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 38/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 styczeń 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.119.2019.JM

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.119.2019.JM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 styczeń 2020

Wiadomości

Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nr 5

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nr 5 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 6

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 6 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 12

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego zwołuje nr 12 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 26 styczeń 2020

Wiadomości

Grupy eliminacyjne Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Edycja wiadomości Grupy eliminacyjne Dzieci i Młodzieży Szkolnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 styczeń 2020

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.305.2019.JT

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.305.2019.JT - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XIII Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Rejestracja pojazdów - czasowa i stała

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdów - czasowa i stała - [Wszystkie zmiany]

piątek, 31 styczeń 2020

Wiadomości

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2020 ROK

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2020 ROK - [Wszystkie zmiany]

Zaposzenie - złożenie oferty na oleje wraz z wymianą oraz płyny eksploatacyjne do sprzętu drogowego

Dodanie nowej wiadomości: Zaposzenie - zlożenie oferty na oleje wraz z wymianą - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt oraz ptaków z posów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt oraz ptaków z posów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian