BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 styczeń 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wyrejestrowanie pojazdu, zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Edycja wiadomości Wyrejestrowanie pojazdu, zgłoszenie sprzedaży pojazdu - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja pojazdów - czasowa i stała

Edycja wiadomości Rejestracja pojazdów - czasowa i stała - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 30 grudzień 2019

Wiadomości

Transmisja - XII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja - XII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja - XII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja - XII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 grudzień 2019

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.19.2019

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.19.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 grudzień 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia października 2019 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie: powołania Kapituły Konkursu ds. przeprowadzenia konkursu i wyłonienia laureatów Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2019 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 grudzień 2019

Wiadomości

Zawiadomienie - przebudowa ulicy Spokojnej we wsi Giełczyn, gm. Łomża

Edycja wiadomości Zawiadomienie - przebudowa ulicy Spokojnej we wsi Giełczyn, gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 listopad 2019

Wiadomości

Transmisja - X Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja - X Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja - X Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja - X Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2017.

Edycja wiadomości SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2017. - [Wszystkie zmiany]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2017.

Edycja wiadomości SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2017. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 listopad 2019

Wiadomości

Interpelacja radnego Zenona Białobrzeskiego - OR.0003.4.2019

Edycja wiadomości Interpelacja radnego Zenona Białobrzeskiego - OR.0003.4.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 listopad 2019

Wiadomości

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego w 2018 roku

Edycja wiadomości Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 listopad 2019

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 listopad 2019

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Osoby funkcyjne w ZDP w Łomży

Edycja wiadomości Osoby funkcyjne w ZDP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 październik 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 październik 2019

Wiadomości

Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 wrzesień 2019

Wiadomości

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Edycja wiadomości Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Edycja wiadomości Komisja Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 lipiec 2019

Wiadomości

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SPOŁECZNEJ ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁOMŻY

Edycja wiadomości REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SPOŁECZNEJ ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Edycja wiadomości REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Edycja wiadomości STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Edycja wiadomości STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

STATUT ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Edycja wiadomości STATUT ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

Edycja wiadomości Skład Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 lipiec 2019

Wiadomości

STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Edycja wiadomości STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 , 18-400 ŁOMŻA

Edycja wiadomości ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 , 18-400 ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 lipiec 2019

Wiadomości

Protokół nr VII/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 10 czerwca 2019 roku

Edycja wiadomości Protokół nr VII/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 10 czerwca 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 4 czerwca 2019 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Miastkowo w obrębach ewidencyjnych: Chojny Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kraska, Kuleszka, Leopoldowo, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 czerwiec 2019

Wiadomości

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 , 18-400 ŁOMŻA

Edycja wiadomości ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 , 18-400 ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 maj 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała nr 13/52/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała nr 13/52/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 maj 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 2+400,00 w m. Konarzyce, ul. Młynarska”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+1570,78 – 2+2400,00 w m. Konarzyce, ul. Młynarska” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 28 kwiecień 2019

Wiadomości

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w czwórboju LA

Edycja wiadomości Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w czwórboju LA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 27 kwiecień 2019

Wiadomości

Komunikat organizacyjny LA

Edycja wiadomości Komunikat organizacyjny LA - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców

Edycja wiadomości Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 kwiecień 2019

Wiadomości

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci

Edycja wiadomości Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 kwiecień 2019

Wiadomości

Wydział Komunikacji

Edycja wiadomości Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji - [Wszystkie zmiany]

Wydział Organizacyjny

Edycja wiadomości Wydział Organizacyjny - [Wszystkie zmiany]

Organizacja Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Organizacja Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wydział Komunikacji

Edycja wiadomości Wydział Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Struktura organizacyjna Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 marzec 2019

Wiadomości

Transmisja - V sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości V sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 marzec 2019

Wiadomości

Komisja Budżetu

Edycja wiadomości Komisja Budżetu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 marzec 2019

Wiadomości

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci

Edycja wiadomości Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 03 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: wykonywania zadań obronnych w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 marzec 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 marzec 2019

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2018 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat .

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat . - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Obrytki, gm. Przytuły

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Obrytki, gm. Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Bronowo, Niwkowo, gm. Wizna

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Bronowo, Niwkowo, gm. Wizna - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2018 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.99.2018.KB

Edycja wiadomości Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.99.2018.KB - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2018 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.77.2018.KB

Edycja wiadomości Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.77.2018.KB - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

Edycja wiadomości Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”

Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo” - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

ZAKONCZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH STOSOWANIA NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH TROS-KA ORAZ WDRAŻANIA STANDARDÓW PRACY PORADNI.

Edycja wiadomości ZAKONCZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH STOSOWANIA NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH TROS-KA ORAZ WDRAŻANIA STANDARDÓW PRACY PORADNI. - [Wszystkie zmiany]

Koordynatorzy pracy w poszczególnych obszarach

Edycja wiadomości Koordynatorzy pracy w poszczególnych obszarach - [Wszystkie zmiany]

Koordynatorzy pracy w gminach

Edycja wiadomości Koordynatorzy pracy w gminach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 luty 2019

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na początek kadencji 2018-2023

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 luty 2019

Wiadomości

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców

Edycja wiadomości Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian