BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 26 listopad 2019

Wiadomości

Transmisja - X Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja - X Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja - X Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja - X Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2017.

Edycja wiadomości SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2017. - [Wszystkie zmiany]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2017.

Edycja wiadomości SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2017. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 listopad 2019

Wiadomości

Interpelacja radnego Zenona Białobrzeskiego - OR.0003.4.2019

Edycja wiadomości Interpelacja radnego Zenona Białobrzeskiego - OR.0003.4.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 listopad 2019

Wiadomości

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego w 2018 roku

Edycja wiadomości Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 listopad 2019

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 listopad 2019

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Osoby funkcyjne w ZDP w Łomży

Edycja wiadomości Osoby funkcyjne w ZDP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 październik 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 październik 2019

Wiadomości

Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 wrzesień 2019

Wiadomości

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Edycja wiadomości Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Edycja wiadomości Komisja Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 lipiec 2019

Wiadomości

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SPOŁECZNEJ ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁOMŻY

Edycja wiadomości REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SPOŁECZNEJ ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Edycja wiadomości REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Edycja wiadomości STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Edycja wiadomości STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

STATUT ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Edycja wiadomości STATUT ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

Edycja wiadomości Skład Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 lipiec 2019

Wiadomości

STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Edycja wiadomości STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 , 18-400 ŁOMŻA

Edycja wiadomości ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 , 18-400 ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 lipiec 2019

Wiadomości

Protokół nr VII/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 10 czerwca 2019 roku

Edycja wiadomości Protokół nr VII/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 10 czerwca 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 4 czerwca 2019 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Miastkowo w obrębach ewidencyjnych: Chojny Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kraska, Kuleszka, Leopoldowo, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 czerwiec 2019

Wiadomości

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 , 18-400 ŁOMŻA

Edycja wiadomości ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 , 18-400 ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 maj 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała nr 13/52/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała nr 13/52/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 maj 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 2+400,00 w m. Konarzyce, ul. Młynarska”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+1570,78 – 2+2400,00 w m. Konarzyce, ul. Młynarska” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 28 kwiecień 2019

Wiadomości

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w czwórboju LA

Edycja wiadomości Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w czwórboju LA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 27 kwiecień 2019

Wiadomości

Komunikat organizacyjny LA

Edycja wiadomości Komunikat organizacyjny LA - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców

Edycja wiadomości Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 kwiecień 2019

Wiadomości

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci

Edycja wiadomości Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 kwiecień 2019

Wiadomości

Wydział Komunikacji

Edycja wiadomości Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji - [Wszystkie zmiany]

Wydział Organizacyjny

Edycja wiadomości Wydział Organizacyjny - [Wszystkie zmiany]

Organizacja Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Organizacja Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wydział Komunikacji

Edycja wiadomości Wydział Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Struktura organizacyjna Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 marzec 2019

Wiadomości

Transmisja - V sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości V sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 marzec 2019

Wiadomości

Komisja Budżetu

Edycja wiadomości Komisja Budżetu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 marzec 2019

Wiadomości

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci

Edycja wiadomości Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 03 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: wykonywania zadań obronnych w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 marzec 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 marzec 2019

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2018 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat .

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat . - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Obrytki, gm. Przytuły

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Obrytki, gm. Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Bronowo, Niwkowo, gm. Wizna

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Bronowo, Niwkowo, gm. Wizna - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2018 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.99.2018.KB

Edycja wiadomości Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.99.2018.KB - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2018 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.77.2018.KB

Edycja wiadomości Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.77.2018.KB - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

Edycja wiadomości Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”

Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo” - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

ZAKONCZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH STOSOWANIA NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH TROS-KA ORAZ WDRAŻANIA STANDARDÓW PRACY PORADNI.

Edycja wiadomości ZAKONCZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH STOSOWANIA NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH TROS-KA ORAZ WDRAŻANIA STANDARDÓW PRACY PORADNI. - [Wszystkie zmiany]

Koordynatorzy pracy w poszczególnych obszarach

Edycja wiadomości Koordynatorzy pracy w poszczególnych obszarach - [Wszystkie zmiany]

Koordynatorzy pracy w gminach

Edycja wiadomości Koordynatorzy pracy w gminach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 luty 2019

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na początek kadencji 2018-2023

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 luty 2019

Wiadomości

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców

Edycja wiadomości Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 luty 2019

Wiadomości

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci

Edycja wiadomości Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 luty 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 8/29/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 8/29/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 luty 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 7/27/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 7/27/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 7/26/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 7/26/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 7/25/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 7/25/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 6/24/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 6/24/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 5/23/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 5/23/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 5/22/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 5/22/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 5/21/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 5/21/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 luty 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup i dostawa sprzętu”

Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup i dostawa sprzętu” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 styczeń 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian