BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B ...”

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części”.

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części”

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 03.08.2020r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem
na poszczególne części”.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy

Dla części I, II, III, IV - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Dla części V

VIA-PROJEKT Łukasz Chuć
Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 128.412,00 zł brutto,
doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej – powyżej 5 lat,

Dla części VI

VIA-PROJEKT Łukasz Chuć
Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 47.109,00 zł brutto,
doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej – powyżej 5 lat,

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej

max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

CZĘŚĆ I  - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

CZĘŚĆ II - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

CZĘŚĆ III - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

CZĘŚĆ IV - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

CZĘŚĆ V

3

DROMACC
Maciej Białoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka

178.104,00 zł

43,26

Dłużej niż 5 lat

40

83,26

4

SIGMA TRANSFER
SP. Z O.O.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo

188.805,00 zł

40,81

Dłużej niż 5 lat

40

80,81

5

VIA-PROJEKT
Łukasz Chuć
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

128.412,00 zł

60

Dłużej niż 5 lat

40

100

 

CZĘŚĆ VI

1

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71
16-070 Krupniki

53.259,00 zł

53,07

Dłużej niż 5 lat

40

93,07

3

DROMACC
Maciej Białoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka

94.771,50 zł

29,82

Dłużej niż 5 lat

40

69,82

4

SIGMA TRANSFER
SP. Z O.O.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo

69.249,00 zł

40,82

Dłużej niż 5 lat

40

80,82

5

VIA-PROJEKT
Łukasz Chuć
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

47.109,00 zł

60

Dłużej niż 5 lat

40

100

 

Data powstania: poniedziałek, 3 sie 2020 14:41
Data opublikowania: poniedziałek, 3 sie 2020 14:44
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 90 razy