BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI I zadania pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” Część I - zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego - loco stacja paliw wykonawcy, na terenie miasta Łomży.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 30.09.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina  Pb95 z podziałem na poszczególne części” - Część I - zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego -  loco stacja paliw wykonawcy, na terenie miasta Łomży

 

1. Najkorzystniejsza oferta:

Jako najkorzystniejsza została wybrana:

Dla części I, oferta nr 4,  złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZACHARZEWSKI”
Al. Legionów 155A,

18-400 Łomża

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 445.860,00 zł

z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:

olej napędowy ON     -   0,29 zł

etylina Pb 95               -  0,30 zł

                                                                      

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Wysokość upustu: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Wysokość upustu - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „wysokość upustu”

 

Łączna liczba punktów

Część I

2

OLIBENZ spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Poznańska 21,

18-400 Łomża

452.040,00 zł

59,18

Pb 95 – 0,20 zł

ON - 0,20 zł

27,12

86,30

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Kurpiewski” Jan Kurpiewski

ul. Strusia 9

18-400 Łomża

458.780,00 zł

58,31

Pb 95 – 0,20 zł

ON - 0,22 zł

28,47

86,78

4

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZACHARZEWSKI”
Al. Legionów 155A,

18-400 Łomża

445.860,00 zł

60

Pb 95 – 0,30 zł

ON - 0,29 zł

40

100

5

P.T.H.U. PRYMA 1

Hanna Gosk

Al. Legionów 147F

18-400 Łomża

446.940,00 zł

59,86

Pb 95 – 0,28 zł

ON - 0,28 zł

37,97

97,83

 

Data powstania: poniedziałek, 30 gru 2019 11:57
Data opublikowania: poniedziałek, 30 gru 2019 12:00
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 180 razy