BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 31

odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r. (środa) o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży (II piętro p.308).

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 30-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do składnia oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie prowadzonej jednostki.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne  w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej na zadanie  pn.: ,, Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica  w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej na zadanie  pn.: ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1914B o długości ok. 990m położonego na działce nr 166/2 – obręb Górki Sypniewo”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża  w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej na zadanie  pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – Etap I.
Sprawy różne.

Data powstania: środa, 6 lis 2019 07:52
Data opublikowania: środa, 6 lis 2019 07:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lis 2019 11:45
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 141 razy