BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 29

odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży (II piętro p.308).

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 28-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rozpatrzenie wniosku o wynajęcie pomieszczenia w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Łomży ul. Wyszyńskiego 10.
Sprawy różne.

Data powstania: poniedziałek, 28 paź 2019 12:19
Data opublikowania: poniedziałek, 28 paź 2019 12:20
Data przejścia do archiwum: środa, 30 paź 2019 12:19
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 181 razy