BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu

Zapraszam na X Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 października 2019 roku (środa). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 13.00

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 – 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Muzeum Przyrody w Drozdowie i nadania Statutu.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Starosty Łomżyńskiego.
 15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

         Przewodniczący Rady 

                Jan Kuczyński                                  

Data powstania: wtorek, 22 paź 2019 15:22
Data opublikowania: wtorek, 22 paź 2019 15:24
Data edycji: wtorek, 22 paź 2019 15:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lis 2019 14:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 315 razy
Ilość edycji: 1