BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 28

odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży (II piętro p.308).

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 27-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego.  
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Stypendialnej do wstępnej oceny oraz weryfikacji pod względem formalnym wniosków i przedstawienia Zarządowi Powiatu kandydatów do stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2019/2020.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania Nagrody Starosty Łomżyńskiego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Łomży – Pani Marioli Czarneckiej.
Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacji pracy Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 – 2023.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej o wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia w Szczepankowie.
Sprawy różne.

Data powstania: wtorek, 15 paź 2019 10:07
Data opublikowania: wtorek, 15 paź 2019 10:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 paź 2019 10:41
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 179 razy