BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Pposiedzenie Zarządu Powiatu Nr 27

odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży (II piętro p.308).

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 26-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Łomżyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej Powiatu -  Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Sprawy różne.

Data powstania: wtorek, 24 wrz 2019 12:03
Data opublikowania: wtorek, 24 wrz 2019 12:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 wrz 2019 13:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 224 razy