BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora (2 etaty) w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży

   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru naw/w stanowisko zostały wybrane:

Pani Anna Stocka zamieszkała Miastkowo                                                               

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Stocka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu  o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła studnia magisterskie na Politechnice Białostockiej na kierunku architektura i urbanistyka uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta.Podczas przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego, KPA oraz ustawy „Prawo budowlane”. Wykształcenie oraz  doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Panią Annę Stocką na powyższe stanowisko oraz rokują, że odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie  powierzone zadania i obowiązki służbowe.

 

Pani Sylwia Gawryszczuk zamieszkała Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Pani Sylwia Gawryszczak spełniła wszystkie wymagania określone  w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na kierunku gospodarka przestrzenna o specjalności gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami oraz studnia inżynierskie na kierunku gospodarka przestrzenna.Podczas przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań na w/w stanowisku. Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w pełni  kwalifikują Panią Sylwię Gawryszczak na powyższe stanowisko oraz rokują, że   odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki służbowe.

                                                                                                                                                                                    

   Starosta

 Elżbieta Parzych

Łomża, 2017.06.26                                                                

Data powstania: piątek, 7 lip 2017 15:55
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2017 15:46
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1310 razy