BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Unieważnienie postępowania przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważniamy przedmiotowe postępowanie, ponieważ złożone w tym przetargu dwie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1, pkt 2 w/w ustawy.

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa
Lek. Med. Janusz Fiega
Data powstania: środa, 3 sie 2011 09:59
Data opublikowania: czwartek, 4 sie 2011 10:02
Data przejścia do archiwum: sobota, 13 sie 2011 18:56
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 1606 razy