Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
8°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Bezrobocie rośnie

DATA PUBLIKACJI: 2013-09-04 08:48 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu sierpnia 2013 roku wyniosła 6.307 osób, w tym w mieście Łomża 3.870 osób i w Powiecie Łomżyńskim 2.437 osób. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 151 osób tj. o 2,5 %.
Zdjęcie

1

W sierpniu 2013 r. do PUP w Łomży zgłosiło 546 bezrobotnych, w tym 450 nie posiadało prawa do zasiłku. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 395 osób bezrobotnych. W omawianym miesiącu do urzędu wpłynęło 76 ofert  pracy.

Zanotowany wzrost poziomu bezrobocia w sierpniu 2013 r. związany jest z brakiem środków na aktywizację bezrobotnych.

Stopa bezrobocia dla PUP w Łomży na koniec lipca 2013 roku wyniosła 14,6 %,
- dla miasta Łomży 16,5 %,
- dla Powiatu Łomżyńskiego 12,3 %.


Na koniec sierpnia 2013 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wyniosła 2.169 osób  (w tym 1.139 kobiet) i była wyższa o 86 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca.


W sierpniu 2013 r. zmniejszyła się o 35 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku i w chwili obecnej wynosi 710 osób (w tym 502 kobiety). Grupa bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowiła w końcu sierpnia 2013 roku 11,3 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.


W miesiącu sierpniu 2013 r. pracę podjęło 194 bezrobotnych, tj. o 36 osób mniej niż w ubiegłym miesiącu.

W omawianym miesiącu sprawozdawczym:

- do robót publicznych skierowano 8 osób bezrobotnych,

- w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę,

- zrefundowano dla lokalnych przedsiębiorców utworzenie 6 stanowisk pracy,

- udzielono 4 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- skierowano 15 osób na staż zawodowy,

- przyznano 12 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia.

Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim

gru 20, 2023
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska Gościem Dnia w Radio Nadzieja

sty 30, 2024
Czytaj więcej