Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
12°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Drugiej wywózki na Sybir i Katastrofy Smoleńskiej

DATA PUBLIKACJI: 2021-04-13 10:58 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
10 kwietnia 2021 roku w rocznicę Zbrodni Katyńskiej, Drugiej wywózki na Sybir i Katastrofy Smoleńskiej Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska złożyli kwiaty pod Pomnikiem Sybiraków i Ofiar Katastrofy Smoleńskiej przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.
10.04.2021 r., Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Drugiej wywózki na Sybir i Katastrofy Smoleńskiej. Na zdjęciu: Maria Dziekońska Wicestarosta, Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński

10.04.2021 r., Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Drugiej wywózki na Sybir i Katastrofy Smoleńskiej. Na zdjęciu: Maria Dziekońska Wicestarosta, Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński

5
10.04.2021 r., Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Drugiej wywózki na Sybir i Katastrofy Smoleńskiej. 
Na zdjęciu: Maria Dziekońska Wicestarosta, Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński 10.04.2021 r., Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Drugiej wywózki na Sybir i Katastrofy Smoleńskiej.

Zbrodnia Katyńska

Na przełomie kwietnia i maja 1940 r., decyzją najwyższych władz ZSRR, rozstrzelano ponad 21 tys. Polaków. Zamordowani zostali m.in. żołnierze Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Policji Państwowej, urzędnicy. Mord dokonany na Polakach przez lata trzymany był w tajemnicy przez władze radzieckie. Egzekucje były prowadzone w ścisłej tajemnicy – ofiary pochowano w masowych grobach m.in. w Katyniu i Miednoje. Dopiero w 1990 r. Związek Radziecki oficjalnie potwierdził popełnienie zbrodni. 

Druga wywózka na Sybir

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono wówczas około 140 tys. obywateli polskich. W sumie w latach 1940–1941 władze ZSRR zrealizowały 4 masowe deportacje. Ich ofiarami były przede wszystkim środowiska i osoby silnie związane z państwem polskim, aktywne w życiu społecznym, ujawniające niechęć lub nieufność wobec władzy radzieckiej lub pozostające w związkach rodzinnych z ludźmi  pozbawionymi wolności z racji politycznych. Służyło to eliminacji grup mogących być zarzewiem i bazą oporu społecznego, zdezintegrowaniu i zastraszeniu społeczeństwa. 

Kolejna, druga wywózka, rozpoczęta w nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r., objęła rodziny osób wcześniej represjonowanych w różnych formach (aresztowanych przez NKWD, uwięzionych w obozach jenieckich, skazanych na pobyt w obozach pracy). Nieco ponad 60 tys. ofiar skierowano do północnych obwodów Kazachstanu. Trzecią operację przesiedleńczą przeprowadzono w nocy z 28 na 29 czerwca 1940 r. a czwartą w maju i czerwcu 1941 r.

Katastrofa Smoleńska

10.04.2010 w katastrofie TU-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią, wysocy rangą urzędnicy państwowi, dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja udawała się na uroczystości z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Cześć ich Pamięci!

Geodezja Starostwa Powiatowego w Łomży w krajowej czołówce

DATA PUBLIKACJI: 2021-04-20 14:04 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii na 380 powiatów w Polsce - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Łomży zajął 2 miejsce – realizując zadania dla obszaru miasta Łomża oraz 5 miejsce dla obszaru powiatu łomżyńskiego.
Na zdjęciu: Maciej Karwowski Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży

Na zdjęciu: Maciej Karwowski Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży

2

Tak wysokie miejsce w rankingu to zasługa wieloletniej pracy Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży przygotowującego powiatowy zasób geodezyjny M. Łomża oraz Powiatu Łomżyńskiego do działania w systemie elektronicznej wymiany danych, tzw. e-usług geodezyjnych, ale również chęć współpracy wykonawców usług geodezyjnych, którzy z dużą otwartością podjęli wyzwanie i zaczęli tworzyć operaty cyfrowe. Wprowadzone rozwiązania stanowią kamień milowy w rozwoju geodezji. Upraszczają one pracę nie tylko wykonawcom geodezyjnym, ale też PODGiK-om. Zalety to szybkość przekazywania operatów do ośrodka w postaci elektronicznej, możliwość przekazywania operatów całą dobę, ogólnoświatowy standard dokumentów (PDF).

Korzyści ze strony urzędu to przede wszystkim brak konieczności skanowania dokumentów w PODGiK, łatwiejsza weryfikacja dokumentacji, a następnie natychmiastowa publikacja w Internecie tych materiałów dla innych geodetów. Geodeci nie muszą już osobiście zdawać operatów w urzędzie, co ma niebagatelne znaczenie w obecnych czasach pandemii. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Starostwa Powiatowego swoje usługi udostępnia pod adresem: https://lomzynski.webewid.pl/

Swoim działaniem e-usługi Starostwa Powiatowego w Łomży obejmują teren powiatu i miasta Łomża.

Uroczystości 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

DATA PUBLIKACJI: 2021-04-30 12:39 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski oraz Dowódca Garnizonu płk Paweł Gałązka zapraszają na łomżyńskie obchody 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Zdjęcie

1

Program obchodów:

3 maja 2021 r. 
godz. 9:30 - złożenie kwiatów przed pomnikiem Żołnierzy 33. Pułku Piechoty ( Pl. Papieża Jana Pawła II)
godz. 10:00 - Msza Święta w Intencji Ojczyzny w Katedrze Łomżyńskiej z udziałem pocztów sztandarowych Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego

 

Wydarzenia towarzyszące

2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
godz. 10:00 - Uroczyste podniesienie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i złożenie kwiatów przed pomnikiem Żołnierzy 33. Pułku  Piechoty (18. Łomżyński Pułk Logistyczny, Al. Legionów 133)

6 maja MUZYCZNA MAJÓWKA „Z Ziemi Włoskiej do Polski”
godz. 19:00 - koncert Wykonawcy: Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, Maurizio Colasanti (Włochy) – dyrygent Katarzyna Jaracz – sopran W programie m.in.: A. Vivaldi, T. Albinoni, F. Chopin, S. Moniuszko (Katedra Łomżyńska, ul. Dworna 25.

Koncert transmitowany:
http://www.facebook.com/lomza.miasto
http://www.facebook.com/filharmonialomza
 oraz Telewizja „Narew”). 

8 maja 76. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE
godz. 10.00 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikami Żołnierzy 33. Pułku Piechoty w Łomży i Piątnicy

Ze względu na zagrożenie epidemiczne osoby uczestniczące w obchodach zobowiązane są do zachowania zgodnego z zasadami wynikającymi z aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Pamiętajmy o Chrzcie Polski ! – 1055. rocznica wydarzenia

DATA PUBLIKACJI: 2021-04-14 14:26 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Chrzest miał także fundamentalne znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.
Zdjęcie

1

Chrzest księcia Mieszka I 

Książę Mieszko I został ochrzczony prawdopodobnie w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r., zgodnie z ówczesnym zwyczajem w nocy oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Znaleziska archeologiczne sugerują, że chrzest mógł się odbyć na Wyspie Ostrów Lednicki, blisko grodu gnieźnieńskiego. Przypuszcza się, że wraz z księciem został ochrzczony także jego dwór. 

Mieszko zdecydował się na przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim, za pośrednictwem Czechów. Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką Dobrawą w roku 965. Z Czech przybyli także pierwsi misjonarze.

Warto podkreślić, że relacje i źródła historyczne dotyczące Chrztu Polski są niezwykle skromne, dlatego wiele kwestii w tym zakresie to hipotezy historyków.

Znaczenie chrztu Mieszka dla polskiej kultury, historii i tożsamości 

Chrzest księcia Mieszka I zapoczątkował nie tylko proces chrystianizacji i budowy struktur kościelnych na ziemiach polskich. Miał on także przełomowe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Był to potężny impuls rozwojowy, który umacniał władzę księcia, wspierał integrację młodego organizmu państwowego, dawał mocniejsze podstawy suwerenności i bezpieczeństwa.  

Przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim wprowadziło rodzące się wówczas państwo polskie w krąg państw Europy Zachodniej. Rozpoczęło proces przejmowania wzorców kulturowych i największych zdobyczy zachodniej cywilizacji. Począwszy od chrztu Mieszka I polska kultura, historia i tożsamość narodowa rozwijały się na fundamencie tradycji chrześcijańskiej. 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/1055-rocznica-chrztu-polski

Pojemnik na plastikowe zakrętki stanął przy naszym urzędzie

DATA PUBLIKACJI: 2021-04-19 09:00 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
We wtorek 13 kwietnia 2021 r. przed siedzibą urzędu Starostwa Powiatowego w Łomży stanął pojemnik na plastikowe zakrętki w kształcie serca.
13.04.2021 r. Przekazanie pojemnika na plastikowe nakrętki. Na zdjęciu od lewej: Piotr Jankowski Prezes Zarządu Spółki Inter-tech Maszyny Rolnicze z Zambrowa, Dariusz Budrowski Dyrektor Biura ŁFS, Marcin Sekściński Wicewojewoda Podlaski, Anna Jankowska Członek Zarządu Spółki Inter-tech Maszyny Rolnicze z Zambrowa, Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński i Prezes ŁFS

13.04.2021 r. Przekazanie pojemnika na plastikowe nakrętki. Na zdjęciu od lewej: Piotr Jankowski Prezes Zarządu Spółki Inter-tech Maszyny Rolnicze z Zambrowa, Dariusz Budrowski Dyrektor Biura ŁFS, Marcin Sekściński Wicewojewoda Podlaski, Anna Jankowska Członek Zarządu Spółki Inter-tech Maszyny Rolnicze z Zambrowa, Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński i Prezes ŁFS

3

Pojemnik został przekazany bezpłatnie dla Powiatu Łomżyńskiego i Łomżyńskiego Forum Samorządowego przez Firmę Inter-tech Maszyny Rolnicze z Zambrowa.

W symbolicznym przekazaniu pojemnika udział wzięli: Marcin Sekściński Wicewojewoda Podlaski, Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński i Prezes ŁFS, Dariusz Budrowski Dyrektor Łomżyńskiego Forum Samorządowego. Firmę Inter-tech Maszyny Rolnicze reprezentowali Piotr Jankowski Prezes Zarządu oraz Anna Jankowska Członek Zarządu Spółki.

Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Zebrane nakrętki będą sukcesywnie przekazywane na szczytny cel społeczny bądź charytatywny.

Plastikowe nakrętki są surowcem wtórnym, który można ponownie wykorzystać, stąd akcja ma też wymiar ekologiczny.

Dziękujemy! Liczymy na aktywny udział naszych petentów (i wszystkich chętnych) w zbieraniu nakrętek.

Muzeum Romana Dmowskiego i rodziny Lutosławskich w przygotowaniu

DATA PUBLIKACJI: 2021-04-16 12:18 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
13 kwietnia 2021 roku Starosta Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Maria Dziekońska udali się z wizytą do Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w Warszawie. Celem spotkania były uzgodnienia dotyczące m.in. warunków dalszej współpracy Powiatu Łomżyńskiego z Instytutem w kontekście przekształcenia naszego Muzeum w nową jednostkę.
Zdjęcie

1
Spotkanie władz Powiatu z Dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w Warszawie - prof. dr hab. Janem Żarynem i zespołem jednostki było bardzo rzeczowe i merytoryczne.
 
Jak już wspominaliśmy - na powyższy cel pozyskaliśmy znaczną część środków tj. 4 mln zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Dziękujemy za okazane wsparcie i życzliwość!