Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
11°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Nieznaczny wzrost bezrobocia w lipcu

DATA PUBLIKACJI: 2013-08-06 10:00 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu lipca 2013 roku wyniosła 6.156 osób, w tym w mieście Łomża 3.799 osób i w Powiecie Łomżyńskim 2.357 osób. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 34 osoby tj. o 0,6 %.
Zdjęcie

1

W lipcu 2013 r. do PUP w Łomży zgłosiło 582 bezrobotnych, w tym 449 nie posiadało prawa do zasiłku. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 548 osób bezrobotnych. W omawianym miesiącu do urzędu wpłynęło 220 ofert  pracy.

Zanotowany wzrost poziomu bezrobocia w lipcu 2013 r. związany jest z brakiem środków na aktywizacją bezrobotnych.

Stopa bezrobocia dla PUP w Łomży na koniec lipca 2013 roku wyniosła 14,3 %,
- dla miasta Łomży 16,0 %,
- dla Powiatu Łomżyńskiego 12,3 %.


Na koniec lipca 2013 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wyniosła 2.083 osoby  (w tym 1.076 kobiet) i była niższa o 19 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca.


W lipcu 2013 r. zmniejszyła się o 27 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku i w chwili obecnej wynosi 745 osób (w tym 532 kobiety). Grupa bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowiła w końcu lipca 2013 roku 12,1 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.


W miesiącu lipcu 2013 r. pracę podjęło 230 bezrobotnych, tj. o 52 osób mniej niż w ubiegłym miesiącu.

W omawianym miesiącu sprawozdawczym:

- do robót publicznych skierowano 16 osób bezrobotnych,

- w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 8 osób,

- zrefundowano dla lokalnych przedsiębiorców utworzenie 5 stanowisk pracy,

- udzielono 4 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- skierowano 34 osoby na staż zawodowy,

- przyznano 17 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia.

Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim

gru 20, 2023
Czytaj więcej

Stanowisko Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1900B w miejscowości Czarnocin, gmina Piątnica

gru 05, 2023
Czytaj więcej

Gala wręczenia Nagród i Stypendiów Starosty Łomżyńskiego

gru 08, 2023
Czytaj więcej

Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości

lis 11, 2023
Czytaj więcej