Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
12°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

DATA PUBLIKACJI: 2024-01-29 15:00 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie"
Zdjęcie Zdjęcie

I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań polegających na:

 1. Wykonaniu dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót konserwatorskich i restauratorskich.
 2. Demontażu podstawy krzyża płyty nagrobnej lastrykowej (wtórnej), płyt przykrywających grób oraz ich utylizacja.
 3. Przemurowaniu wejścia do grobowca po uprzednim usunięciu skorodowanych cegieł. Na czas konserwacji płyty nagrobnej otwór należy zabezpieczyć płytami OSB gr.25mm w dwóch warstwach, mocowanych do obmurówki śrubami samowiercącymi.
 4. Podjęciu próby usunięcia przez skucie żelbetowej masywnej opaski. Uwaga: próbne nacięcia i skucia wykonać w wolnym końcu opaski od prawej strony wezgłowia, w przypadku stwierdzenia związania elementów murku lub sklepienia grobowca z betonem roboty należy przerwać i wezwać autora w celu uzgodnienia dalszego postępowania. W przypadku zbyt dużej ingerencji w strukturę ściany lub sklepienia może nastąpić utrata ich stateczności.
 5. Wykonaniu zbrojenia górnej powierzchni sklepienia prętami zwitymi w zaprawie ekspansywnej.
 6. Wykonaniu szlichty pod pokrycie z blachy.
 7. Wykonaniu pokrycia grobowca blachą cynk tytan z odprowadzeniem wód opadowych poza obszar grobowca, a dalej powierzchniowo.
 8. Oczyszczeniu wstępnym elementów i całego obiektu z zabrudzeń i usunięcie porostów i mchów bytujących na powierzchniach.
 9. Dezynfekcji preparatami grzybo- i glonobójczymi np. Entferner firmy Remmers lub Algicid firmy Keim lub Algat firmy Altax lub innym o podobnych właściwościach.
 10. Oczyszczeniu powierzchni kamienia metodą strumieniowo-ścierną po przeprowadzeniu prób i odpowiednim doborze kruszywa i ciśnienia oraz odległości dyszy od czyszczonej powierzchni.
 11. Scaleniu odspajających i łuszczących elementów kamienia, uzupełnienie spękań np. wodna dyspersja żywicy epoksydowej np. Beckopox EP 385W/56WA przy pomocy iniekcji wgłębnej.
 12. Likwidacji i rozjaśnieniu przebarwień i plam z powierzchni przy pomocy okładów z miękkiej ligniny nasączonej roztworem perhydrolu, w celu dociśnięcia okładu należy przy pomocy miękkiej szczotki lub pędzla dobić ją do powierzchni zaczynając od środka elementu. W celu dobrania odpowiedniego stężenia (max do 10%) należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę, a także ustalić czas kompresowania.
 13. Wykonaniu odsalania metodą swobodnej migracji do środowiska w postaci okładzin z ligniny i wody destylowanej, pozostawione do wyschnięcia. Zabieg wykonać trzykrotnie.
 14. Impregnacji powierzchni kamienia wybranym preparatem hydrofilnym np. KSE 300 firmy Remmers lub Sw-300 firmy Atlas, opartych na związkach krzemu, w celu właściwego sieciowania żywic należy sezonować elementy w podwyższonej wilgotności przez trzy tygodnie.
 15. Wykonaniu uzupełnienia zniszczonego fragmentu pleców podstawy krzyża, scalenie wykonać po uprzednim spasowaniu, przy pomocy dybli skleić żywicą epoksydową Epidian 5 z utwardzaczem PAC, dyble wykonać ze stali nierdzewnej.
 16. Wykonaniu uzupełnienia destruowanych krawędzi cippusu i liter oraz wyostrzenie rysunku elementów rzeźbiarskich dobranymi pod względem wytrzymałości, koloru i faktury do miejsca powierzchni oryginalnego kamienia, stosować zaprawy firmy Keim Restauro Natursteinrestaurierung Grund jako podkład w większych ubytkach i TOP jako wykończenie.
 17. Wykonaniu scalenia kolorystycznego farbami Histotic Lasur wraz z impregnatem hydrofobowym Funkosil WS Remmers.
 18. Wykonaniu impregnacji hydrofobowej materiałem Funkosil SNL firmy Remmers, następnie wykonać sezonowanie wg karty technicznej produktu.
 19. Zapuszczeniu liter farbą minerlaną firmy Keim w kolorze czarnym.
 20. Wykonaniu dokumentacji fotograficznej.
 21. Wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

II. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2024 r.

III. Termin złożenia oferty: do 29 lutego 2024 r. do godz. 12.00.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.                                                                                                             

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznikach do niniejszego zapytania.

 RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim

gru 20, 2023
Czytaj więcej

Stanowisko Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1900B w miejscowości Czarnocin, gmina Piątnica

gru 05, 2023
Czytaj więcej

Gala wręczenia Nagród i Stypendiów Starosty Łomżyńskiego

gru 08, 2023
Czytaj więcej

Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości

lis 11, 2023
Czytaj więcej