Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
13°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim

DATA PUBLIKACJI: 2023-12-20 10:01 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Przyjaciele Powiatu Łomżyńskiego spotkali się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, aby złożyć sobie najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2024 Roku
20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: przemawia Biskup Diecezjalny Łomżyński Janusz Stepnowski, drugi rząd od lewej: Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski

20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: przemawia Biskup Diecezjalny Łomżyński Janusz Stepnowski, drugi rząd od lewej: Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski

65
20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu od lewej: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Prezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb i Wiceprezes Związku Kurpiów Iwona Choroszewska-Zyśk wręczają dla Wicestarosty Łomżyńskiego Marii Dziekońskiej gwiazdę betlejemską 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Komendant Hufca Nadnarwiańskiego hm. Wiesław Domański oraz harcerze Hufca Nadnarwiańskiego im. Adam Chętnika w Łomży przekazują Betlejemskie Światełko Pokoju na ręce Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego, po lewej stoją: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu od lewej: Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu od lewej: Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wita przybyłych 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś składa życzenia, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek składa życzenia, po lewej:  Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska podczas wystąpienia 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska podczas wystąpienia, po lewej: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Agnieszka Żemek - Pawczyńska 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Biskup Diecezjalny Łomżyński Janusz Stepnowski przemawia do zgromadzonych, po lewej: Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Wiceprezes Związku Kurpiów Iwona Choroszewska-Zyśk, uczestnicy wydarzenia 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu od lewej: Radny Powiatu Łomżyńskiego Zenon Białobrzeski, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu od lewej: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska i Biskup Diecezjalny Łomżyński Janusz Stepnowski łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu od lewej: Członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Agnieszka Zduńczyk i Członek Zarządu Kazimierz Polkowski łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu od lewej: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Wiesław Olszewski łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu od lewej: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska i Prezes Stowarzyszenia "Miód na Serce" Agnieszka Zielewicz składają sobie życzenia 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu od lewej: Komendant Miejski Policji w Łomży insp. Krzysztof Woźniewski i Mecenas Magdalena Pruszkowska łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu od lewej: Skarbnik Powiatu Łomżyńskiego Grażyna Kołodziejska i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży Elżbieta Teresa Olejniczak łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu od lewej: Grzegorz Sekmistrz, Michał Olchowik, Agnieszka Żemek-Pawczyńska 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu od lewej: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska i Wójt Gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Komendant Miejski Policji w Łomży insp. Krzysztof Woźniewski i Powiatowy Inspektor Sanitarny Przemysław Gosk łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech marek Szabłowski i Dyrektor ZSMiO Nr 5  w Łomży Jacek Kocoń łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: kierująca Delegaturą Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łomży podinsp. Joanna Tatko i Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży Mariola Czarnecka łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Renata Szymańska i Radny Powiatu Łomżyńskiego Antoni Włodkowski łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Sąsiedzi" Lidia Grzejka i Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Karolina Chaberek łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Skarbnik Powiatu Łomżyńskiego Grażyna Kołodziejska i Członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Kazimierz Polkowski łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska i Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Wójt Gminy Zbójna Elżbieta Parzych i Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś i Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Wiceprezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo - Handlowej Bernard Szymański i Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Renata Szymańska łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Prezes Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego w Piątnicy Piotr Kaczyński i Prezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo - Handlowej Grzegorz Rytelewski łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski i Członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Agnieszka Zduńczyk łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Radny Powiatu Łomżyńskiego Zenon Białobrzewski i Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łomży Henryk Śledziewski łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Powiatowy Lekarz Weterynarii Leszek Wojewoda łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: przedsiębiorca Andrzej Wszeborowski i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Teresa Olejniczak łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Naczelnik Wydziału Komunikacji Ewa Jarzyło i Powiatowy Rzecznik Konsumentów Marcin Pieńkowski łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska i Naczelnik Wydziału Komunikacji Ewa Jarzyło łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Dyrektor NOT w Łomży Piotr Grabani łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska i Emil Kudyba łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wita Poseł na Sejm RP VIII kadencji Bernadetę Krynicką 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jacek Albin Nowakowski łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski i Mecenas Magdalena Pruszkowska łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Grzegorz Sekmistrz, Michał Olchowik 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Radny Powiatu Łomżyńskiego Jarosław Kulesza, Prezes Gminnego Klubu Sportowego FORTY PIĄTNICA Stanisław Chaberek łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Dyrektor Radia Nadzieja ks. Mariusz Szulc i Prezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo - Handlowej Grzegorz Rytelewski łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomży Wiesław Grzymała i Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz łamią się opłatkiem 20.12.2023 r. Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim, na zdjęciu: Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Sławomir Dębek łamią się opłatkiem

Tradycyjnie spotkanie świąteczne w Starostwie Powiatowym w Łomży rozpoczęło się od przekazania na ręce Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego Betlejemskiego Światła Pokoju przez Komendanta Hufca Nadnarwiańskiego hm. Wiesława Domańskiego oraz harcerzy Hufca Nadnarwiańskiego im. Adam Chętnika w Łomży.

Komendant Hufca Nadnarwiańskiego hm. Wiesław Domański przekazując światło pokoju mówił: „Jak co roku od 1991 roku Związek Harcerstwa Polskiego roznosi światło również poza Polskę na Litwę, na Estonię, do Rosji. Jesteśmy jednym ogniwem w tej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Tegoroczne hasło - Czyńmy dobro (...) Składamy serdeczne życzenia, aby święta były spędzone w miłej radosnej atmosferze, a Nowy Rok był rokiem dobrym, obfitym w błogosławieństwo Boże (...) Dziękujemy, że mogliśmy tutaj przybyć do naszych przyjaciół, bo Starostwo zawsze wspiera nas we wszelkich działaniach. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że jesteśmy tutaj przyjmowani".

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski po powitaniu licznie przybyłych gości i pracowników przedstawił najważniejsze informacje dotyczące działania Powiatu Łomżyńskiego, w mijającym roku. Przypomniał m.in. jedno z głównych wydarzeń jakim było ustanowienie Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Patronem Powiatu Łomżyńskiego. W tym miejscu skierował raz jeszcze wielkie podziękowania do Biskupa Diecezjalnego Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, który wspierał Powiat w tym działaniu. W sferze kultury udało się pozyskać duże środki na zabytki, w tym zabytki sakralne. W sferze historycznej udało się m.in. zainstalować tablice pamiątkową 50. pomordowanych Gimnazjalistów w czasie Powstania Styczniowego z zaangażowaniem takich osób jak Jerzy Wnorowski i dr hab. Krzysztof Sychowicz z Instytutu Pamięci Narodowej, ale także samorządowców i wszystkich ludzi, którzy zebrali się, aby o tym jakże ważnym, ale i bolesnym momencie w historii przypomnieć potomnym. Starosta Łomżyński przypomniał też żywe lekcje historii dla uczniów szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego, warsztaty dla pocztów sztandarowych. Wspieranie organizacji pozarządowych, współorganizacja i uczestniczenie we wszystkich, ważnych wydarzeniach społecznych, kulturalnych, historycznych, świętach narodowych oraz kościelnych. Tak jak w latach poprzednich najlepsi z najlepszych zostali nagrodzeni Stypendiami Starosty Łomżyńskiego oraz Nagrodami Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu. Szkoły podstawowe z terenu powiatu łomżyńskiego, mimo że prowadzone są przez gminy mogły liczyć na wsparcie naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Staraliśmy się zapewnić opiekę medyczną zarówno dla mieszkańców powiatu jak i miasta Łomża poprzez lekarzy pracujących w naszym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Regionalny Ośrodek Kultury cieszył się uznaniem licznej rzeszy uczestników różnych warsztatów i szkoleń. Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, będące aktualnie w trakcie ogromnych przemian budowlanych, inwestycyjnych, remontowych, cieszył się ogromnym uznaniem osób zwiedzających. Nasi bezrobotni, przedsiębiorcy, ale też samorządowcy wspierani byli przez Powiatowy Urząd Pracy. Dbaliśmy również o bezpieczeństwo, wspieraliśmy Policję i Straż Pożarną, a także inwestowaliśmy w infrastrukturę drogową. Przyjęty budżet Powiatu na 2024 rok jest kilkukrotnie większy niż w latach poprzednich, a 70% środków to wydatki inwestycyjne. Nasza aktywność, w tym moich najbliższych współpracowników, szefów i pracowników jednostek organizacyjnych ma także swoje odzwierciedlenie w różnego rodzaju rankingach. I tak np. w rankingu pisma Samorządowego Wspólnota jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zajęliśmy 30 miejsce na 314 powiatów. W rankingu przygotowanym przez Uniwersytet we Wrocławiu dotyczącym zarządzania finansami, jeśli chodzi o powiaty ziemskie, zajęliśmy siódme miejsce. To cieszy, bo te dobre pozycje, te wysokie pozycje to jest swego rodzaju satysfakcja, ale największą satysfakcją to jest to, że możemy realizować tak wiele przedsięwzięć inwestycyjnych. Na zakończenie Starosta Łomżyński życzył wszystkim „Błogosławionych świąt i żebyśmy pamiętali, że Boże Narodzenie, że ten Chrystus rodzi się i powinien się urodzić i myślę, że urodzi się w sercu każdego z nas, w każdej rodzinie, w każdej wspólnocie. Na 2024 rok życzę Państwu pokoju i spokoju”.

Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński składając życzenia mówił: "Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy i długo oczekiwany. Ma w sobie niezwykłą, cudowną moc ciepła i miłości. Chcemy być obok siebie ofiarując sobie nawzajem te najlepsze dary miłość, radość, przebaczenie i czas poświęcony zarówno osobom bliskim, ale i dalekim. Starajmy się pamiętać o wszystkich dzieląc się dobrem z każdym, a szczególnie zaś z tymi, które nie mają tego dobra na co dzień (...) W imieniu własnym i całej Rady Powiatu Łomżyńskiego życzę Państwu zdrowia, pokoju i radości, serdeczności przy łamaniu się opłatkiem i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole".

Następnie swoje życzenia do władz i mieszkańców Powiatu skierowali Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś oraz Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska zwróciła się do zgromadzonych: "Życzę nam w tym życiu społecznym, samorządowym i publicznym kontynuacji zrównoważonego rozwoju. Tego, aby ta nasza lokalna samorządność się rozwijała. Natomiast w życiu prywatnym pozwólcie, że złożę Wam życzenia równowagi, w tym co zawodowe i w tym co prywatne. Równowagi w ilości dobra, które jest dzisiaj dla nas dostępne i żebyśmy potrafili z tego umiejętnie korzystać. Równowagi pomiędzy tym co dla nas i tym co dla innych. W szczególności to co dajemy innym, żeby było prawdziwe." Następnie przytoczyła słowa utworu "W pewną noc ciemną wśród udręk w ciemnościach, przez ukryte schody w przebraniu, w noc szczęśliwą potajemnie tak, że nikt mnie nie widział, ani ja nie oglądałam niczego bez innego przewodnika ni światła prócz tego, które w sercu płonęło. (...) Tak trwałam i zapomniałam o sobie.", który podsumowała: "Tego, w tym dawaniu innym, Państwu życzę. Ponieważ miłość do drugiego ponoć zaczyna się tam, gdzie nie myślimy o sobie. Wszystkiego dobrego na Święta Bożego Narodzenia, na cały 2024 rok". 

Biskup Diecezjalny Łomżyński Janusz Stepnowski poproszony o zabarnie głosu i błogosławieństwo, mówił: "Pani Wicestarosta przeczytała fragment wiersza, gdzie pojawiało się słowo światło. Wiemy, że Chrystus przychodzi w ciemną noc. Wymowna jest też Ewangelia św. Jana, która jest trudna, która nie zawiera w sobie opisu Narodzenia Chrystusa, ale mówi, że Światło przyszło na ten świat, że Chrystus stał się tym Światłem dla całego świata (...), stał się tym Światłem dla każdego z nas. (...) Chrystus wskazuje taką pewną równowagę i dla nas Chrystus jest właśnie tym Światłem". Następnie pobłogosławił wszystkich zebranych oraz opłatki, którymi dzielono się zgodnie z tradycją.  

Oprawę artystyczną spotkania wigilijnego przygotowali pracownicy Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży - Instytucji Kultury Powiatu Łomżyńskiego w osobach: Agnieszka Żemek - Pawczyńska - wokal, Grzegorz Sekmistrz - klawisze, Michał Olchowik - akordeon.

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska Gościem Dnia w Radio Nadzieja

sty 30, 2024
Czytaj więcej