Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
26°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości

DATA PUBLIKACJI: 2023-11-11 10:20 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Maria Dziekońska oraz Radni Powiatu Łomżyńskiego oddali hołd twórcom Niepodległej
11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: żołnierze 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego i harcerze Hufca Nadnarwiańskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Łomży pełniący wartę honorową przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego

11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: żołnierze 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego i harcerze Hufca Nadnarwiańskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Łomży pełniący wartę honorową przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego

38
11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: przedstawiciele wojska i służb mundurowych 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: Zastępca Prezydenta Miasta Łomża Andrzej Stypułkowski, Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski składają kwiaty przed tablicą pamiątkową Leona Kaliwody 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: delegacja na czele z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Antonim Kołakowskim składa kwiaty przed tablicą pamiątkową Leona Kaliwody 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: delegacja służb mundurowych składa kwiaty przed tablicą pamiątkową Leona Kaliwody 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: delegacja na czele z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Markiem Olbrysiem składa kwiaty przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska oraz Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski składają kwiaty przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska oraz Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski składają kwiaty przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: żołnierze 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego i harcerze Hufca Nadnarwiańskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Łomży pełniący wartę honorową przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: delegacja na czele z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Markiem Olbrysiem składa kwiaty przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: delegacja na czele z Posłem na Sejm Kazimierzem Gwiazdowskim składa kwiaty przed tablicą pamiątkową upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska oraz Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski składają kwiaty przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski udziela wywiadu 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: delegacja na czele z Komendantem Hufca Nadnarwiańskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Łomży harcmistrza Wiesława Domańskiego składa kwiaty przed tablicą Leona Kaliwody 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: delegacja na czele z Posłem na Sejm Kazimierzem Gwiazdowskim składa kwiaty przed tablicą pamiątkową Leona Kaliwody 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: delegacja na czele z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Antonim Kołakowskim składa kwiaty przed tablicą pamiątkową Leona Kaliwody 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: delegacja Rady Miejskiej w Łomży na czele z Przewodniczącym Wiesławem Grzymałą składa kwiaty przed tablicą pamiątkową Leona Kaliwody 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: delegacja na czele z Posłem na Sejm Stefanem Krajewskim składa kwiaty przed tablicą pamiątkową Leona Kaliwody 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: delegacja na czele z nowo wybraną Poseł na Sejm Alicją Łepkowską - Gołaś składa kwiaty przed tablicą pamiątkową Leona Kaliwody 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Góralczyk składają kwiaty przed tablicą pamiątkową Leona Kaliwody 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: delegacja na czele z Rektorem Akademii Łomżyńskiej Dariuszem Surowikiem składa kwiaty przed tablicą pamiątkową Leona Kaliwody 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: w imieniu IPN o. w Białymstoku kwiaty składa Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: delegacja na czele z Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Łomży Witoldem Gronostajskim składa kwiaty przed tablicą pamiątkową Leona Kaliwody 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: delegacja młodzieży składa kwiaty przed tablicą pamiątkową Leona Kaliwody 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: Harcerze Hufca Nadnarwiańskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Łomży składają kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym Łomżyńskich harcerzy 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: delegacja Miasta Łomża, Zastępca Dowódcy 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego ppłk Krzysztof Rabek składają kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym Łomżyńskich harcerzy 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: Zastępca Dowódcy 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego ppłk Krzysztof Rabek, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Góralczyk zapalają znaczne przez Pomnikiem Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Patrona Powiatu Łomżyńskiego 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: w pierwszym rzędzie stoją od lewej Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Góralczyk, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski podczas Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Łomżyńskiej Katedrze 11.11.2023 Łomżyńskie obchody Święta Niepodległości, na zdjęciu: Msza Święta w intencji Ojczyzny w Łomżyńskiej Katedrze koncelebrowana przez Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego

W 105. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wojska, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, oświaty, harcerze, młodzież, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Łomży i Powiatu Łomżyńskiego spotkali się w miejscach pamięci narodowej, aby podziękować za wolną Polskę. Organizatorami uroczystości był Starosta Łomżyński, Prezydent Łomży, Dowódca Garnizonu Łomża oraz Komendant Nadnarwiańskiego Hufca ZHP w Łomży.

Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed tablicą poświęconą pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego - jednego z głównych twórców niepodległej Polski, który bywał w Łomży, który w dawnym Domku Pastora miał także swój pokój. 

Główne uroczystości odbyły się w Łomży na ul. Sienkiewicza przed tablicą upamiętniającą Leona Kaliwodę - 21-letniego komendanta X Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej i drużynowego I Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, który zginął w tym miejscu 11 listopada 1918 r. podczas akcji rozbrajania niemieckich żandarmów.

W imieniu organizatorów wydarzenia głos zabrał Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż niezależnie od różnic politycznych, które są rzeczą normalną, powinniśmy się porozumieć ponad podziałami. Są bowiem wartości fundamentalne, takie jak Polska niepodległa, suwerenna, jedna dla nas wszystkich. Bez tego nie będzie swobody wyboru systemu politycznego, wartości, ani drogi do dobrobytu gospodarczego - mówił Prezydent. Ponadto zaznaczył, iż Wolna i demokratyczna Polska narodziła się dzięki ówczesnej niepodległościowej narodowej prawicy, ludowcom, ugrupowaniom chadeckim i konserwatywnym jako państwo tolerancyjne, wielonarodowe i wrażliwe społecznie. Mimo przeszkód wynikających z różnic między trzema odrębnymi zaborami powstało państwo zdolne do samodzielnego bytu. Na koniec podziękował rodzicom, nauczycielom i harcerzom za rozwijanie postaw patriotycznych wśród najmłodszego pokolenia oraz żołnierzom, strażnikom granicznym i policjantom za ofiarną służbę w obronie granic Polski.

Głos podczas uroczystości zabrał także Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski, który odniósł się do historii odzyskania przez Polskę niepodległości, jaki i ojców wolnej Polski m.in Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, czy Wincentego Witosa. Na koniec podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę, a także zachęcał do codziennej pracy na rzecz kraju i Ziemi Łomżyńskiej.

Okolicznościowe wystąpienia wygłosili także: Poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, który odwołał się do zasług Wincentego Witosa w odzyskiwaniu niepodległości oraz nowo wybrana Posłanka na Sejm RP Alicja Łepkowska - Gołaś, która zwróciła uwagę na pierwsze decyzje Naczelnika Państwa.

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś pokreślił potrzebę wytężonej pracy na rzecz małych ojczyzn, które budują naszą Ojczyznę - Polskę.

Następnie zebrane delegacje złożyły kwiaty. W imieniu Powiatu Łomżyńskiego kwiaty złożyli Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska oraz Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Góralczyk.

Poczet sztandarowy Powiatu reprezentowali radni: Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński oraz Wiceprzewodniczący Rady Wiesław Olszewski i Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Dębek.

W drodze do Katedry Łomżyńskiej władze Powiatu zapaliły także znicze przed pomnikiem poświęconym Harcerzom Ziemi Łomżyńskiej oraz pomnikiem Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Patrona Powiatu Łomżyńskiego.  

Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. W swojej homilii podkreślił, że wolność nie przyszła do nas sama z siebie, że potrzeba było jedności różnych środowisk. Dodał - Były różne podziały, różne ideologie, różna świadomość świata, ale była jedna myśl, aby powstał na nowo nasz kraj. 

Po Mszy Świętej zebrani goście udali się na dalsze świętowanie Dnia Niepodległości do siedziby Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Natomiast na Starym Rynku w Łomży rozwinięto 50-metrową flagę Polski i odśpiewano hymn w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”.

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska Gościem Dnia w Radio Nadzieja

sty 30, 2024
Czytaj więcej