Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
6°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka

DATA PUBLIKACJI: 2023-08-18 10:15 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wziął udział w konferencji, której tematem było "Przetwórstwo przyszłością ziemniaka"
18.08.2023 r. Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka; na zdjęciu: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski

18.08.2023 r. Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka; na zdjęciu: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski

3
18.08.2023 r. Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka, na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 18.08.2023 r. Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka, na zdjęciu: koncert Zespołu Smyczkowego z Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

XXX Krajowe Dni Ziemniaka Potato Poland 2023 r. zainaugurowano dedykowaną wydarzeniu konferencją. W piątkowe popołudnie 18 sierpnia 2023 r. w siedzibie Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży rozmawiano o przetwórstwie, w tym produkcji skrobi i innych wyrobów z ziemniaka.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski witając gości mówił: „Rozwój rolnictwa ma przyczyniać się do stawiania czoła nowym wyzwaniom oraz zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe kraju i opłacalność produkcji rolnikom (...) Dzisiaj wprawdzie zbieramy na znacząco mniejszym areale blisko 7 milionów ton ziemniaka, ale jest to ziemniak o bardzo wysokiej jakości, o wysokich walorach smakowych. Kluczowa jest dywersyfikacja uprawy ziemniaka, która jest gwarancją jego skupu i opłacalności produkcji. Zwiększenie areału uprawy ziemniaka jest szansą dla polskiego rolnictwa (...) Ziemniak jest przecież naszym narodowym produktem, a o dobro narodowe trzeba dbać i je cenić (...) Na uwagę zasługuje również fakt, że jest to bardzo zdrowa roślina i w diecie człowieka ziemniak powinien mieć jeszcze większe znaczenie".

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wystąpił w panelu samorządowym. Przedstawił zgromadzonym powiat łomżyński w kontekście rozwijającego się rolnictwa. W swoim wystąpieniu mówił: Powiat Łomżyński to obszar 1355 km2. Zajmujemy pod tym względem dziewiąte miejsce wśród czternastu powiatów ziemskich województwa podlaskiego. Można więc stwierdzić, że nie należymy do największych jednostek samorządowych naszego szczebla, jeśli chodzi o terytorium. Jednakże, jeśli weźmiemy pod uwagę, iż terytorium dziesięciu najmniejszych państwa świat – licząc łącznie – zajmuje powierzchnię, którą zmieścilibyśmy w granicach naszego powiatu, to jawi się nam to w nieco innej perspektywie. O ile jednak San Marino, Malta, czy Malediwy to znane nazwy zagranicznych destynacji, o tyle Powiat Łomżyński wymaga już przybliżenia. Czy to oznacza brak nośnych atutów miejsca, w którym żyjemy? Nie. To jedynie świadczy o braku popularności. Żyjemy w miejscu bardzo cennym przyrodniczo, na którym występuje wielość form ochrony – obszary Natura 2000, Biebrzański Park Narodowy, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, rezerwaty, użytki ekologiczne, pomniki przyrody. Rozlewiska Narwi i Biebrzy tworzą wyjątkowy pejzaż, odkrywany przez miłośników przyrody, ornitologów i fotografów, którzy przyjeżdżają z odległych krajów by oglądać przylatujące ptaki, żerującą na bagnach zwierzynę, czy podziwiać meandrujące rzeki. Niezwykła przyroda zachowała się w naturalnym stanie dzięki temu, że środowisko pozostało nieskażone zanieczyszczeniami płynącymi z przemysłu, który na tych terenach nigdy się nie rozwinął w większym stopniu.

Czyste powietrze, woda i gleba to podstawa do prowadzenia wysokiej jakości rolnictwa, co jest niezwykle istotne dla naszych mieszkańców. 64% powierzchni powiatu stanowią bowiem użytki rolne. Patrząc nieco szerzej – to na terenie województwa podlaskiego produkuje się 1/5  mleka w Polsce, a skupuje i przetwarza aż 38% całej  krajowej produkcji – według danych za I półrocze. To właśnie na terenie powiatu łomżyńskiego prowadzone są jedne z największych gospodarstw indywidualnych oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy – znana marka, uznawana za jedną z najsilniejszych w kraju. Rozwój tej gałęzi rolnictwa, bez wątpienia wpłynął na pozostałe gałęzie oraz strukturę upraw poszczególnych zasiewów, w tym ziemniaków. Tendencja spadkowa uprawy ziemniaka w Polsce jest oczywista – produkujemy obecnie zaledwie ok. 7% tego, co w dwutysięcznym roku. Na ten stan wpłynęły różne czynniki, do których należą zmiana struktury gospodarstw, zmiana sposobu żywienia ludzi i zwierząt, spadek eksportu, czy brak opłacalności. Mimo to ziemniaki w powiecie łomżyńskim są kolejną uprawą po zbożach – ich areał to jednak zaledwie 600 ha. Powierzchnia uprawy ziemniaka, choć zmalała drastycznie, wciąż przewyższa uprawy rzepaku i rzepiku oraz warzyw. W Łomży działa założone w 1960 roku - Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. - największy zakład przetwórstwa ziemniaka skrobiowego w Polsce i jedyny krajowy producent glukozy krystalicznej. Rolnicy zajmujący się uprawą ziemniaka na naszym terenie posiadają umowy z PEPEES-em na dostawę surowca przeznaczonego na skrobię ziemniaczaną i jej pochodne. Obecnie w powiecie łomżyńskim jest ich około 70. Firma posiada przejrzyste relacje z plantatorami i odbiorcami. Zatem, sama logistyka związana ze skupem ziemniaków jest korzystna dla producentów zamieszkałych na tym terenie.

Powiat łomżyński jest też wiodącym w województwie podlaskim, jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednią, będącą podstawą krótkiego łańcucha dostaw żywności, mającego za zadanie skrócić drogę produktów rolnych od producenta do konsumenta. Bezpieczeństwo i jakość żywności odgrywają dla współczesnych coraz większą rolę. Stanowią zagadnienie globalne będąc przedmiotem prac organizacji międzynarodowych oraz starań indywidualnych nabywców. Wpisuje się to w rosnącą świadomość konsumentów, którzy dbają o tzw. „czystą etykietę” produktu co oznacza, że produkt jest naturalny i nie zawiera sztucznych dodatków. Świadomy styl życia i zrównoważony rozwój to jedne z najsilniejszych trendów społecznych i ekonomicznych kształtujących gospodarkę. Zarządzając rozwojem Powiatu Łomżyńskiego, jako administracja, również dostrzegamy zachodzące zmiany i wspieramy te, które uważamy za wartościowe. Jednym z nich są właśnie krótkie łańcuchy dostaw – w 2019 roku z sukcesem wdrożyliśmy projekt „NATURA-lnie LOKALNIE – Kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim”, który miał za zadanie wzmocnić i rozwinąć wszelkie działania w tej materii. Mamy też w tym zakresie doskonałe wzorce, wywodzące się jeszcze z XIX wieku, za sprawą rodziny Lutosławskich, którzy 1859 roku założyli nowoczesną mleczarnię w Łomży, do której dwa razy dziennie dostarczane było świeże mleko. A oprócz nabiału sprzedawano w niej lokalne warzywa i owoce. W 1864 roku Franciszek Dionizy Lutosławski założył w Drozdowie własny browar, który po rozbudowie w 1879 roku wykorzystywał najnowsze niemieckie technologie, w tym maszynę parową o mocy 25 koni mechanicznych. Światły umysł i gruntowne wykształcenie, które zdobył w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego na Marymoncie, wykorzystywał dla prężnego wielokierunkowego rozwoju rodzinnego majątku. Jeden z jego wybitnych sześciu synów – Jan Lutosławski, zdobywający wykształcenie na uniwersytetach w Rydze, Lipsku i Halle, wieloletni redaktor „Gazety Rolniczej” wydawanej w Warszawie, za zasługi na rzecz rozwoju rolnictwa został uhonorowany najwyższymi odznaczeniami w kraju i za granicą – w Polsce Krzyżem Oficerskim Orderu Odznaczenia Polski, w Danii – Krzyżem Kawalerskim Orderu Danebroga, który jest jednym z najstarszych orderów świata oraz we Francji - Orderem Zasługi Rolniczej.

Wszystko to predysponuje do podejmowania wytężonych działań na rzecz rozwoju rolnictwa na naszym terenie, według najwyższych światowych standardów.”

W ramach konferencji odbył się także panel dyskusyjny, na którym zostały poruszone tematy tj.:

  1. Przemysł skrobiowy – obecna sytuacja, analiza branży i jej potrzeb w aktualnej sytuacji geopolitycznej wpływającej na jej rozwój
  2. Przemysł spirytusowy i winiarski perspektywicznym odbiorcą dla ziemniaka i innych owoców w dobie zmian na rynkach europejskich i światowych.
  3. Przetwórstwo frytki, chipsów i półproduktów ziemniaka szansą na zwiększenie polskiego eksportu ziemniaków przetworzonych w aspekcie ograniczeń fitosanitarnych.

Na zakończenie uczestnicy wysłuchali koncertu Zespołu Smyczkowego z Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Trzydniowe wydarzenie zorganizowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polska Federacja Ziemniaka. Gospodarzami imprezy były Stacja Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Marianowie i PEPEES SA w Łomży przy współudziale Zespołu Szkół Rolniczych w Marianowie oraz lokalnych władz samorządowych.

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski objął wydarzenie Honorowym Patronatem.

Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim

gru 20, 2023
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska Gościem Dnia w Radio Nadzieja

sty 30, 2024
Czytaj więcej