Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
-5°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego

DATA PUBLIKACJI: 2023-08-09 12:29 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 roku odwołany został w Polsce stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Zdjęcie

3

Przypominamy, iż powyższa okoliczność wpływa na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Traci bowiem zastosowanie  art. 28a ustawy. Stosownie do jego treści udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogło odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – zarówno w przypadku obowiązywania stanu epidemii, jak również stanu zagrożenia epidemicznego.

Jednocześnie informujemy, iż przygotowany został przez Ministerstwo Sprawiedliwości i obecnie procedowany jest projekt nowelizacji ustawy, który przewiduje możliwość korzystania z pomocy w formie zdalnej jako opcję dostępną dla beneficjentów pomocy na stałe.

Wobec powyższego w okresie przejściowym to jest od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia wejścia w życie powyższej nowelizacji ustawy:

- beneficjenci pomocy mogą umawiać się tylko  na wizyty stacjonarne (za wyjątkiem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się),

Energia odnawialna - rusza nowa perspektywa!

paź 06, 2023
Czytaj więcej

Kolejne 2 drogi powiatowe z bruku zostaną przebudowane na terenie gminy Jedwabne

sie 04, 2023
Czytaj więcej

Festyn kultury średniowiecznej na Św. Wawrzyńca

sie 06, 2023
Czytaj więcej

Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka

sie 18, 2023
Czytaj więcej