Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
5°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Nabór wniosków o przyznanie nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w 2022 roku

DATA PUBLIKACJI: 2023-05-15 10:55 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Kandydatury osób zasłużonych można zgłaszać w terminie do 31 maja 2023 roku
Zdjęcie

1

Nagroda Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu została ustanowiona w celu: uhonorowania osób fizycznych i prawnych, instytucji godnych uznania, które wniosły trwały wkład w rozwój społeczno – gospodarczy, kulturowy Powiatu Łomżyńskiego lub związany jest z upowszechnianiem sportu i osiągnięciami sportowymi.

Nagroda jest przyznawana corocznie – za rok poprzedzający złożenie wniosku.

                  Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:              
KULTURA”
„SPORT”
„INICJATYWA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA”

Nagroda w kategorii „ KULTURA” jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w szczególności za:

 • realizację programów i przedsięwzięć kulturalnych;
 • upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzację wiedzy w wymienionych dziedzinach;
 • inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego;
 • ochronę dziedzictwa kultury;
 • działalność twórczą i artystyczną stowarzyszeń społeczno – kulturowych;
 • twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, teatralną, fotograficzną, filmową oraz artystyczne prezentacje dzieł sztuki.

 Nagroda w kategorii „SPORT” ” jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w sporcie, w szczególności za:

 • osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie;
 • szczególną aktywność i wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej;
 • organizację imprez sportowych o zasięgu, co najmniej powiatowym, podejmujące działania sportowo-rekreacyjne na rzecz mieszkańców powiatu oraz promujące powiat łomżyński poprzez sport.

Nagroda w kategorii „INICJTYWA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA” w dziedzinie społecznej przyznawana jest w szczególności za:

 • realizację inicjatyw, programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych;
 • podnoszenie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej;
 • wspieranie i upowszechnianie wolontariatu;
 • promowanie inicjatyw z zakresu integracji i polityki społecznej;
 • wspieranie zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki powiatu łomżyńskiego;
 • wdrażanie nowych technologii;
 • współpracę ze szkołami zawodowymi;
 • budowę pozytywnego wizerunku na rynku krajowym i zagranicznym, w tym między innymi poprzez  zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
 • tworzenie miejsc pracy;
 • udział w życiu społecznym i kulturalnym powiatu łomżyńskiego.

Kandydatów do Nagrody Starosty mają prawo zgłaszać: organy administracji publicznej, instytucje, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne - grupa w liczbie nie mniejszej niż 25 osób oraz osoby prawne.

Nagroda może być również przyznana z inicjatywy własnej Starosty Łomżyńskiego.

Jeden podmiot może zgłosić do nagrody tylko jednego kandydata w danej kategorii.

Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się w formie pisemnej, na druku wniosku stanowiącego załącznik nr 1  (do pobrania poniżej). Do wniosku należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 (do pobrania poniżej).

Wnioski zawierające zgłoszenia kandydatur do Nagrody należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży w terminie do 31 maja 2023 roku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).

Zasady przyznawania Nagrody Starosty Łomżyńskiego określa uchwała Nr XIX/89/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1442).

REGULAMIN KONKURSU „Nagroda Starosty Łomżyńskiego za  promocję powiatu” można pobrać poniżej.

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur!

Flaga z misji z Iraku w Powiecie Łomżyńskim

sty 31, 2023
Czytaj więcej

Blisko 16 mln złotych trafi do Powiatu Łomżyńskiego na nowe zadania drogowe

lut 08, 2023
Czytaj więcej

Powiększymy salon Dolnego Dworu w Drozdowie

mar 01, 2023
Czytaj więcej

Powiat Łomżyński dofinansował 13 zadań publicznych, które zgłosił do realizacji "trzeci sektor"

mar 01, 2023
Czytaj więcej