Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
16°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Budowa obwodnicy Jedwabnego rozpoczęta!

DATA PUBLIKACJI: 2023-04-12 10:53 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wzięła udział w inauguracji inwestycji
12.04.2023 r. Budowa obwodnicy Jedwabnego rozpoczęta!; na zdjęciu od lewej: Prezes firmy BIK PROJEKT Sp. z o.o. Robert Skarżyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Andrzej Górski, Zastępca Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Krzysztof Barbachowski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski,  Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski

12.04.2023 r. Budowa obwodnicy Jedwabnego rozpoczęta!; na zdjęciu od lewej: Prezes firmy BIK PROJEKT Sp. z o.o. Robert Skarżyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Andrzej Górski, Zastępca Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Krzysztof Barbachowski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski

9
12.04.2023 r. Budowa obwodnicy Jedwabnego rozpoczęta!; na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska udziela wywiadu 12.04.2023 r. Budowa obwodnicy Jedwabnego rozpoczęta!; na zdjęciu od lewej: Zastępca Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Krzysztof Barbachowski, Prezes firmy BIK PROJEKT Sp. z o.o. Robert Skarżyński, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Andrzej Górski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 12.04.2023 r. Budowa obwodnicy Jedwabnego rozpoczęta!; na zdjęciu od lewej: Zastępca Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Krzysztof Barbachowski, Prezes firmy BIK PROJEKT Sp. z o.o. Robert Skarżyński, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski przemawia do zgromadzonych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Andrzej Górski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 12.04.2023 r. Budowa obwodnicy Jedwabnego rozpoczęta!; na zdjęciu od lewej: Prezes firmy BIK PROJEKT Sp. z o.o. Robert Skarżyński, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Andrzej Górski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska przemawia do zgromadzonych

W środę 12 kwietnia 2023 roku władze województwa i przedstawiciele władz samorządowych symbolicznym wkopaniem szpadla oficjalnie rozpoczęli budowę obwodnicy Jedwabnego. To bardzo ważna inwestycja dla Gminy, bowiem dzięki niej ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z ulic Jedwabnego.

Marszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś mówił: "Szansę na rozwój muszą mieć nie tylko duże miasta, a sprawny i bezpieczny układ komunikacyjny to jeden z podstawowych warunków rozwoju. Takie inwestycje są wymogiem XXI wieku. W wielu krajach nawet małe miasteczka mają obwodnice. Tutaj także nowy fragment drogi i modernizacja całej ul. Przytulskiej stworzą warunki do rozwoju firm, budownictwa i rekreacji na ścieżce pieszo- rowerowej".

Burmistrz Jedwabnego Mariusz Adam Niebrzydowski podkreślał wagę inwestycji mówiąc "Szczególnie ważne jest wyprowadzenie ciężkiego ruchu z tej części miasta. Nie jest bowiem możliwa istotna przebudowa czy poszerzenie ul. Przytulskiej, aby spełniała parametry drogi wojewódzkiej, a to szczególnie newralgiczny odcinek. Stąd decyzja o budowie obwodnicy".

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska mówiła o bardzo dobrej współpracy samorządów subregionu łomżyńskiego, czego symbolem jest modernizacja drogi Wizna - Jedwabne z udziałem Województwa, Powiatu Łomżyńskiego i obu Gmin. Wicestarosta podkreśliła, że mieszkańcy Jedwabnego docenią z pewnością te wszystkie wysiłki wkładane w budowę infrastruktury, ponieważ będzie i bezpieczniej i bardziej komfortowo, a każda nowa droga pokazuje, że przy niej tworzą się nowe tereny czy to do inwestowania czy do zamieszkania.

Głos zabrał także Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski.

W ramach inwestycji powstanie 400 metrów zupełnie nowej drogi, która połączy ulicę Łomżyńską z Przytulską, i który wyprowadzi ruch poza miasto. Obie ulice są fragmentem drogi wojewódzkiej nr 668 prowadzącej z Piątnicy do Osowca, w znacznej części przebiegającej przez otulinę Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ponadto przebudowane zostaną: ulica Przytulska, skrzyżowania, zjazdy na posesje, infrastruktura podziemna, wykonane zostanie także odwodnienie terenu. Przewidywany termin zakończenia budowy Obwodnicy to sierpień 2024 r.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 11,5 mln zł., z czego 10 mln zł. pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Pozostałe środki dołoży Województwo Podlaskie oraz Gmina Jedwabne.

Inwestycję wykona konsorcjum firm: BIK-PROJEKT Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

W wydarzeniu udział wzięli także: Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Andrzej Górski wraz z Radnymi, Zastępca Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Krzysztof Barbachowski oraz mieszkańcy Jedwabnego.

XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2023

cze 28, 2023
Czytaj więcej

DNI ZIÓŁ NARWIAŃSKICH

lip 17, 2023
Czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich - Nowogród 2023

cze 12, 2023
Czytaj więcej

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński Patronem Powiatu Łomżyńskiego

maj 28, 2023
Czytaj więcej