Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
16°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!

DATA PUBLIKACJI: 2023-04-12 08:32 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wzięła udział w obchodach 83. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Drugiej Deportacji na Sybir oraz 13. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu: uroczystości w Dolinie Pamięci Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Katyńskiej

12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu: uroczystości w Dolinie Pamięci Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Katyńskiej

25
12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu: delegacje przed  tablicą "Pamięci zesłanych przez sowieckiego okupanta w latach 1940-1941 na nieludzką ziemię" umieszczoną na budynku Miejskiej Hali Targowej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu: delegacja Garnizonu Łomża oddaje hołd przed  tablicą "Pamięci zesłanych przez sowieckiego okupanta w latach 1940-1941 na nieludzką ziemię" umieszczoną na budynku Miejskiej Hali Targowej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska udziela wywiadu 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu poczet sztandarowy Powiatu Łomżyńskiego w składzie od lewej: Główny Specjalista Marcin Pieńkowski, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Maciej Karwowski, Główny Specjalista z Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Piotr Cekała 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu od lewej: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, ppłk Karol Kurowski, por. Jarosław Kaczyński, ppłk Bogdan Oźlański, Prezydent Miasta Łomży dr Mariusz Chrzanowski 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu poczty sztandarowe od lewej: 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego  im. gen. bryg. Mariana Raganowicza i Miasta Łomż 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia w Dolinie Pamięci Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Katyńskiej 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia w Dolinie Pamięci Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Katyńskiej 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu: salwa honorowa 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego im. gen. bryg. Mariana Raganowicza w Dolinie Pamięci Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Katyńskiej 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu: delegacja Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łomży na czele z  Danutą Pieńkowską – Wolfart składa kwiaty w Dolinie Pamięci Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Katyńskiej 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu: delegacja Miasta Łomża na czele z Prezydentem Miasta Łomży dr Mariuszem Chrzanowskim składa kwiaty w Dolinie Pamięci Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Katyńskiej 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu: delegacja harcerzy ZHP Łomża na czele z Komendantem Hufca Wiesławem Domańskim składa kwiaty w Dolinie Pamięci Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Katyńskiej 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu: delegacja Garnizonu Łomża składa kwiaty w Dolinie Pamięci Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Katyńskiej 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu: delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na czele z Prezesem Józefem Babielem składa kwiaty w Dolinie Pamięci Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Katyńskiej 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu: delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomży składa kwiaty w Dolinie Pamięci Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Katyńskiej 12.04.2023 r. Pamiętamy o Polakach, którzy zginęli na Wschodzie!; na zdjęciu: delegacja młodzieży z Hufca Pracy w Łomży składa kwiaty w Dolinie Pamięci Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Katyńskiej

Mszą Świętą, Apelem Pamięci, salwą honorową i kwiatami uczciliśmy w środę 12 kwietnia 2023 r. pamięć Ofiar Katynia, Sybiru i Smoleńska.

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska złożyła najpierw kwiaty przed tablicą „Pamięci zesłanych przez sowieckiego okupanta w latach 1940-1941 na nieludzką ziemię” umieszczoną na budynku Miejskiej Hali Targowej w Łomży. W miejscu dawanego dworca Wicestarosta mówiła: „Jest to miejsce dzisiaj symboliczne, ale ono powinno nam w pełni uzmysłowiać to jaki dramat ludzki się tutaj rozegrał. Jesteśmy po to, żeby pamiętać o tym i żeby tę pamięć szerzyć w społeczeństwie. Ile Ci ludzie poświęcili i jak nieludzką drogę przeszli. Żeby pamiętać, że to wszystko było za wolną Ojczyznę, w której my dzisiaj żyjemy i że to Oni tą swoją daninę życia dali, a my powinniśmy dbać o Polskę najlepiej jak potrafimy”.

Następnie o godzinie 9.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego modlono się za wszystkie Ofiary i Ich Rodziny. Eucharystię koncelebrował Proboszcz parafii ks. dr Jacek Czaplicki. Słowo Boże wygłosił ks. dr Marian Jamiołkowski podczas, którego mówił: „Dzisiaj obchodzimy przykre rocznice Katynia, drugiej wywózki na Sybir na nieludzką ziemię, modlimy się o to, by jak Pan Jezus trzeciego dnia Zmartwychwstał, by ta ofiara, która została złożona w Katyniu na nieludzkiej ziemi w różnych miejscach, by ona owocowała, by była zadatkiem przemiany, odrodzenia, pojednania, szukania tego co w górze i szukania tego co dobre, by był duch prawdy, wolności, miłości, pokoju, solidarnej współpracy i braterstwa”. Na zakończenie w Dolinie Pamięci przy ul. Katyńskiej Garnizon Łomżyński poprowadził Apel Pamięci. Oddano też salwę honorową, złożono kwiaty i znicze.

Obecne były: delegacja Miasta Łomża na czele z Prezydentem Miasta Łomży Mariuszem Chrzanowskim, delegacja Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łomży na czele z Prezes Danutą Pieńkowską – Wolfart, delegacja Garnizonu Łomża, delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na czele z Józefem Babielem, delegacja harcerzy ZHP Łomża na czele z Komendantem Hufca Wiesławem Domańskim, młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomży, młodzież z Hufca Pracy w Łomży.

Podczas uroczystości prezentowane były sztandary Powiatu Łomżyńskiego, Miasta Łomży, 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego oraz Związku Sybiraków w Łomży. Poczet sztandarowy Powiatu Łomżyńskiego utworzyli: Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Maciej Karwowski, Główny Specjalista Marcin Pieńkowski i Podinspektor z Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Piotr Cekała.

Od września 1939 roku do czerwca 1941 roku, Łomża znajdowała się pod okupacja sowiecką. W tym okresie okupanci zorganizowali cztery masowe deportacje: 10 lutego, 13 kwietnia, 29 czerwca w 1940 roku oraz 20 czerwca w 1941 roku. W ich wyniku, wywieziono w głąb ZSRR kilka tysięcy mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej.

Katastrofa smoleńska była największą tragedią narodową w historii powojennej Polski. 10 kwietnia 2010 r. w rozbitym pod Smoleńskiem samolocie zginęli prezydent RP Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska oraz 94 inne osoby, wśród nich wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2023

cze 28, 2023
Czytaj więcej

DNI ZIÓŁ NARWIAŃSKICH

lip 17, 2023
Czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich - Nowogród 2023

cze 12, 2023
Czytaj więcej

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński Patronem Powiatu Łomżyńskiego

maj 28, 2023
Czytaj więcej