Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
7°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Uwaga konkurs!

DATA PUBLIKACJI: 2023-03-06 11:06 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie i Szkoła Podstawowa w Drozdowie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pt. „Piękno pracowitego życia – dzieje i dokonania rodziny Lutosławskich”
Zdjęcie

1

Celem konkursu jest urwalenie i pogłębienie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży oraz różnorodnych form jej ekspresji na temat działalności patriotycznej, gospodarczej i kulturalnej rodu Lutosławskich z Drozdowa. Docenienie wpływu tej rodziny na kształtowanie lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego. Przygotowanie prac konkursowych z przeznaczeniem na wystawę pokonkursową w siedzibie organizatora z użyciem różnorodnych form wyrazu dla ukazania bogactwa wartości historycznych.

Uczestnicy konkursu: Konkurs skierowany jest do uczniów klas I–VIII szkół podstawowych
Terminarz konkursu:

a. Do 17 marca 2023 – zgłoszenia przez szkoły udziału w konkursie

b. Do 14 kwietnia 2023 – przygotowanie prac konkursowych na terenie szkół przez uczestników i dostarczenie do Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie

c. Do 21 kwietnia 2023 – finał konkursu

d. 2 czerwca 2023 – udział uczestników konkursu w otwarciu wystawy pokonkursowej

Zakres merytoryczny: Konkursu bazować będzie na stronie internetowej Muzeum – www.muzeum-drozdowo.pl, gdzie przedstawiono historię rodu Lutosławskich i Drozdowa.
W szczególności dotyczyć będzie następującej tematyki:

- drozdowskie zabytki

- wybitne postacie i ich dzieło

- tradycje hafciarskie

- tradycje harcerskie

- przedsiębiorczość gospodarcza Lutosławskich

- życie w drozdowskim dworze (tradycje, obrzędy, obyczaje, codzienne zajęcia)

- pomoc niesiona przez Lutosławskich

- Wacława Lignowska, jej wychowanki i wychowankowie

- pamięć o Marii Niklewicz

- dawne drozdowskie szkolnictwo (powstanie szkoły w Drozdowie), straż ogniowa, życie parafii, kółko rolnicze i inne stowarzyszenia

Kategorie konkursowe:

a. Prace plastyczne: rysunek, akwarela, wyklejanka, wycinanka, kolaż, makieta itp. spełniające wymogi zakresu rzeczowego konkursu.

b. Samodzielna praca pisemna poświęcona dziejom Drozdowa i rodziny Lutosławskich. Mogą być to: wywiad, wspomnienia, opowiadanie, list, kartka z pamiętnika, przepis kulinarny. Prócz formy ocenie podlegać będzie wiedza historyczna.

c. Artefakty – wytwory kulturowe tj. zdjęcia, bibeloty, obrazy, rysunki, tkaniny, rękodzieło, elementy wystroju i wyposażenia domowego oraz gospodarstwa i przemysłu – etykiety, pieczęcie, rachunki, umowy, książki, poszyty, karty akt itp. Wszelkie materiały dokumentujące historyczną przeszłość Drozdowa i jego mieszkańców powinny zawierać opis wyjaśniający ich historię oraz charakterystyczne elementy składowe.

Dostarczone prace zostaną wykorzystane do wystawy pokonkursowej przez Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz Szkołę Podstawową w Drozdowie.

HONOROWY PATRONAT nad konkursem objęli: Senator RP i Przewodniczący Rady Muzeum Marek Adam Komorowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski.

Zapraszamy!

Załączniki do pobrania:

Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim

gru 20, 2023
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej

Stanowisko Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1900B w miejscowości Czarnocin, gmina Piątnica

gru 05, 2023
Czytaj więcej

Gala wręczenia Nagród i Stypendiów Starosty Łomżyńskiego

gru 08, 2023
Czytaj więcej