Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
19°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Powiat Łomżyński dofinansował 13 zadań publicznych, które zgłosił do realizacji "trzeci sektor"

DATA PUBLIKACJI: 2023-03-01 15:09 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Starosta Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Maria Dziekońska i przedstawiciele organizacji aplikujących o wsparcie podsumowali nabór wniosków na 2023 rok
1.03.2023 r. Powiat Łomżyński dofinansował 13 zadań publicznych, które zgłosił do realizacji "trzeci sektor"; na zdjęciu: przedstawiciele organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie

1.03.2023 r. Powiat Łomżyński dofinansował 13 zadań publicznych, które zgłosił do realizacji "trzeci sektor"; na zdjęciu: przedstawiciele organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie

15
1.03.2023 r. Powiat Łomżyński dofinansował 13 zadań publicznych, które zgłosił do realizacji "trzeci sektor"; na zdjęciu: przedstawiciele organizacji pozarządowych 1.03.2023 r. Powiat Łomżyński dofinansował 13 zadań publicznych, które zgłosił do realizacji "trzeci sektor"; na zdjęciu: Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Zdzisław Dobrowolski, Wiceprezes Klubu Sportowego Śniadowo Tomasz Krajewski, Prezes Klubu Sportowego Śniadowo Zenon Czenstkowski, Ksiądz Mateusz Gąsowski 1.03.2023 r. Powiat Łomżyński dofinansował 13 zadań publicznych, które zgłosił do realizacji "trzeci sektor"; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 1.03.2023 r. Powiat Łomżyński dofinansował 13 zadań publicznych, które zgłosił do realizacji "trzeci sektor"; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Prezes Stowarzyszenia "Miód na Serce" Agnieszka Zielewicz 1.03.2023 r. Powiat Łomżyński dofinansował 13 zadań publicznych, które zgłosił do realizacji "trzeci sektor"; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Zdzisław Dobrowolski 1.03.2023 r. Powiat Łomżyński dofinansował 13 zadań publicznych, które zgłosił do realizacji "trzeci sektor"; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Prezes Klubu Sportowego Śniadowo Zenon Czenstkowski, Wiceprezes Klubu Sportowego Śniadowo Tomasz Krajewski

Powiat Łomżyński od lat wspiera organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego; upowszechniania kultury fizycznej, promocji i upowszechniania turystyki. W ramach zadań zostaną zrealizowane w 2023 roku: folkowe zaduszki, przedstawienie teatralne, konkurs wiedzy, przegląd kapel kurpiowskich, festiwal piosenki, mural inspirowany koronką, wykłady, wycieczki krajoznawcze, plener malarski, zawody sportowe, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. W ten sposób spróbujemy ocalić zanikające pieśni pogrzebowe śpiewaków wiejskich, rozwijać umiejętności aktorskie amatorów, pokazywać świat wartości Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, szerzyć wiedzę o Kurpiach, ich tradycjach, muzyce i sztuce, odkrywać nieodkryte tematy i miejsca, tworzyć obrazy, zarażać aktywnością i postawami fair play młodych.

Łączna kwota dotacji: 82 500,00 zł

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski po powitaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, wyraził swoje uznanie dla prowadzonej przez nich działalności: "Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Łomżyńskiego działają od lat na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Cieszy nas to, że możemy wspierać tak wiele organizacji. Nie zawsze organizacja otrzymuje takie środki o jakie wnioskuje, jednak zawsze staramy się wspierać organizacje jeśli wniosek został dobrze złożony. Myślę, że warto wspierać i motywować organizacje do działania. Przekazane środki finansowe na pewno zostaną wykorzystane na dobre cele."

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska podkreśliła, iż dzięki realizowaniu zadań przez tak wiele podmiotów, za którymi stoi jeszcze większa liczba osób - są one bardziej różnorodne i ciekawe. Przypomniała też, że "w tym roku zwiększyliśmy środki na działania organizacji pozarządowych, które tworzą pejzaż kulturowy naszego regionu, pobudzają aktywność społeczną i aktywizują różne grupy wiekowe do działań będących w kręgu ich zainteresowań".

Podmioty reprezentujące „trzeci sektor”, bardzo często nie działają dla osiągnięcia zysku, lecz dla społeczności lokalnej. Troska o wspólne dobro przyświeca wszystkim organizacjom, które w roku 2023 otrzymały wsparcie finansowe Powiatu Łomżyńskiego. Niektóre z zadań stanowią kontynuację inicjatyw podejmowanych rokrocznie. Pojawiły się też całkiem nowe pomysły, które uzyskały rekomendację Komisji Konkursowej, następnie znalazły uznanie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. 

Lista zadań, które otrzymały dofinansowanie:

https://powiatlomzynski.pl/index.php?wiad=4242

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. św. Jakuba w kościele w Drozdowie - etap I”

lut 09, 2024
Czytaj więcej

Wręczenie Zaświadczeń o wyborze do Rady Powiatu Łomżyńskiego

kwi 18, 2024
Czytaj więcej