Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
8°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"

DATA PUBLIKACJI: 2023-01-13 09:38 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wziął udział w wydarzeniu, podczas którego odznaczono Dyrektor i 10 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży
13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; na zdjęciu od lewej: Ewelina Trzcinka, Beata Ekstowicz, Katarzyna Wiktorska, Jolanta Sobczyńska, Sylwia Chojnowska, Barbara Boryszewska, Anetta Sokołowska, Anna Olszewska, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży Elżbieta Teresa Olejniczak, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Dorota Zwierciadłowska

13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; na zdjęciu od lewej: Ewelina Trzcinka, Beata Ekstowicz, Katarzyna Wiktorska, Jolanta Sobczyńska, Sylwia Chojnowska, Barbara Boryszewska, Anetta Sokołowska, Anna Olszewska, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży Elżbieta Teresa Olejniczak, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Dorota Zwierciadłowska

18
13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; na zdjęciu od lewej: Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Hubert Ostapowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz 13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; 13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; na zdjęciu: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski przypina Medal Srebrny za Długoletnią Służbę pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy Barbarze Boryszewskiej 13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; na zdjęciu: wręczenie Medali Złotych za Długoletnią Służbę 13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; na zdjęciu: Dorota Adamska, Barbara Boryszewska 13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; na zdjęciu: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski przypina Medal Złoty za Długoletnią Służbę pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy Annie Olszewskiej 13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; na zdjęciu: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski przypina Medal Złoty za Długoletnią Służbę pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy Jolancie Sobczyńskiej 13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; na zdjęciu: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski przypina Medal Złoty za Długoletnią Służbę pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy 
Anett Sokołowskiej 13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; na zdjęciu: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski przypina Medal Srebrny za Długoletnią Służbę pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy 
Sylwii Chojnowskiej 13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; na zdjęciu: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski przypina Medal Srebrny za Długoletnią Służbę pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy 
Dorocie Zwierciadłowskiej 13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; na zdjęciu: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski przypina Medal Brązowy za Długoletnią Służbę pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy Beacie Ekstowicz 13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; na zdjęciu: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski przypina Medal Brązowy za Długoletnią Służbę pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy 
Ewelinie Trzcinka 13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; na zdjęciu: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski przypina Medal Brązowy za Długoletnią Służbę pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy 
Katarzynie Wiktorskiej 13.01.2023 r. Konferencja "Fundusze Europejskie wspierają mieszkańców województwa podlaskiego"; na zdjęciu: wręczenie podziękowań dla Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy

Podczas konferencji, zorganizowanej 13 stycznia 2023 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, omówiono efekty projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na przykładzie Przedszkola Samorządowego nr 58 w Białymstoku oraz Klubu Malucha przy Szkole Podstawowej w Perlejewie. Podsumowano również okres wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na przykładzie projektu pn. „Starter dla młodych” realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach.

Dzień ten był również okazją do uczczenia Święta Publicznych Służb Zatrudnienia, które obchodzone jest 27 stycznia. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wręczył blisko 80 medali za Długoletnią Służbę pracownikom Wojewódzkiego i Powiatowych Urzędów Pracy, dziękując wszystkim za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Wśród nagrodzonych znaleźli się Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży Elżbieta Teresa Olejniczak odznaczona Medalem Złotym za Długoletnią Służbę i pracownicy Powiatowego Urząd Pracy w Łomżyjednostki organizacyjnej Powiatu Łomżyńskiego:

  • Barbara Boryszewska - Medal Złoty za Długoletnią Służbę
  • Anna Olszewska - Medal Złoty za Długoletnią Służbę
  • Jolanta Sobczyńska - Medal Złoty za Długoletnią Służbę
  • Anetta Sokołowska - Medal Złoty za Długoletnią Służbę
  • Sylwia Chojnowska - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
  • Aneta Gałązka - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
  • Dorota Zwierciadłowska - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
  • Beata Ekstowicz - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
  • Ewelina Trzcinka - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
  • Katarzyna Wiktorska - Medal Brązowy za Długoletnia Służbę

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz i Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Hubert Ostapowicz wyrazili wdzięczność dla Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy za efektywne wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Podziękowania otrzymała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży Elżbieta Teresa Olejniczak.

Serdecznie gratulujemy!

XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2023

cze 28, 2023
Czytaj więcej

DNI ZIÓŁ NARWIAŃSKICH

lip 17, 2023
Czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich - Nowogród 2023

cze 12, 2023
Czytaj więcej

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński Patronem Powiatu Łomżyńskiego

maj 28, 2023
Czytaj więcej