Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
19°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Pierwsze w 2023 roku posiedzenie Rady Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie

DATA PUBLIKACJI: 2023-01-02 10:11 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
TAGI | kultura,
Informacja o działalności Muzeum w 2022 roku, plan pracy i plan finansowy na 2023 rok były przedmiotem obrad
2.01.2023 r. Pierwsze w 2023 roku posiedzenie Rady Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu od lewej: Katarzyna Modzelewska, Wicewojewoda Podlaski Bogusława Szczerbińska, Przedstawiciel Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego dr Krzysztof Kawęcki, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego dr Marcin Konrad Schirmer,  Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Senator RP Marek Adam Komorowski, Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów Sławomir Zgrzywa,  Naczelnik Oddziałowego Biura badan Historycznych IPN w Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz, Dyrektor Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Ewa Sznejder, Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi Mariusz Sachmaciński

2.01.2023 r. Pierwsze w 2023 roku posiedzenie Rady Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu od lewej: Katarzyna Modzelewska, Wicewojewoda Podlaski Bogusława Szczerbińska, Przedstawiciel Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego dr Krzysztof Kawęcki, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego dr Marcin Konrad Schirmer, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Senator RP Marek Adam Komorowski, Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów Sławomir Zgrzywa, Naczelnik Oddziałowego Biura badan Historycznych IPN w Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz, Dyrektor Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Ewa Sznejder, Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi Mariusz Sachmaciński

9
2.01.2023 r. Pierwsze w 2023 roku posiedzenie Rady Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu od lewej: Wicewojewoda Podlaski Bogusława Szczerbińska, członkowie Rady Muzeum: Katarzyna Modzelewska, Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi Mariusz Sachmaciński, Przedstawiciel Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego dr Krzysztof Kawęcki, Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego dr Marcin Konrad Schirmer, Naczelnik Oddziałowego Biura badan Historycznych IPN w Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz, Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów Sławomir Zgrzywa     2.01.2023 r. Pierwsze w 2023 roku posiedzenie Rady Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: od lewej: Wicewojewoda Podlaski Bogusława Szczerbińska, członkowie Rady Muzeum: Katarzyna Modzelewska, Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi Mariusz Sachmaciński, Przedstawiciel Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego dr Krzysztof Kawęcki, Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego dr Marcin Konrad Schirmer, Naczelnik Oddziałowego Biura badan Historycznych IPN w Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz, Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów Sławomir Zgrzywa     2.01.2023 r. Pierwsze w 2023 roku posiedzenie Rady Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu od lewej: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś

Przewodniczący Rady Muzeum - Senator Marek Adam Komorowski zwołał pierwsze w tym roku posiedzenie w symbolicznej dacie - kolejnej rocznicy zgonu Romana Dmowskiego, którą rokrocznie obchodzimy w Drozdowie.

Przedmiotem obrad Rady Muzeum były kwestie sprawozdawcze i planistyczne tej ważnej jednostki kultury Powiatu Łomżyńskiego. Wybrano również Zastępcę Przewodniczącego Rady Muzeum, którym na wniosek Przewodniczącego - Senatora Marka Adama Komorowskiego, został dr Krzysztof Kawęcki reprezentujący Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Wybrany jednogłośnie Zastępca Przewodniczącego powiedział: "To zobowiązanie nie tylko dla mnie osobiście, ale także dla Instytutu, żeby aktywnie uczestniczyć w działaniach Muzeum i je wspierać. Osoba prof. Jana Żaryna jest gwarancją zaangażowania, bo nasza praca w IDMN to nie tylko zawód, ale także misja".

Ożywiona dyskusja dotyczyła rozwoju Muzeum, wdrażanych rozwiązań i projektów. Wiele pytań dotyczyło planów Powiatu Łomżyńskiego w kwestii zmian organizacyjnych i inwestycyjnych przewidzianych na najbliższy czas. Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska przedstawiła projekty związane z Drozdowem, na które Powiat Łomżyński zamierza pozyskać dofinansowanie oraz kwestie formalno-prawne przekształcenia jednostki. Powiat zabiega o kolejne fundusze na rozwój Muzeum i będzie realizował w 2023 roku inwestycje infrastrukturalne w samym Drozdowie, jak też na drogach prowadzących do niego tj. przebudowę drogi powiatowej przebiegającej przez Drozdowo na odcinku od Muzeum do Szkoły Podstawowej wraz z budową bezpiecznych przejść, przebudowę oraz rozbudowę kolejnych 2,3 km drogi powiatowej na odcinku Piątnica Włościańska - Kalinowo. Podjęto również działania w przedmiocie pozyskania środków na budowę ścieżki rowerowej od Mostu Henryka Dobrzańskiego - Hubala do Drozdowa, czy na kolejne etapy restauracji zabytków będących własnością Powiatu Łomżyńskiego, jak i tych położonych na cmentarzu parafialnym w Drozdowie. "Mocno pracujemy na rzecz Drozdowa z jego wszystkimi walorami, których część stanowi z pewnością dorobek historii i kultury narodowej." - podsumowała Wicestarosta Maria Dziekońska.

Dyrektor Muzeum Ewa Sznejder zapoznała Radę ze sprawozdaniem z działalności jednostki w 2022 roku obejmującym zrealizowane projekty - zarówno kulturalne, jak i inwestycyjne, m.in. zakończonym 4 mln projektem finansowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na który środki pozyskał Powiat Łomżyński z budżetu państwa,  w wyniku czego wybudowano nowy pawilon, do którego zostaną przeniesione wystawy przyrodnicze. Muzeum w minionym roku urzeczywistniło również kilka innych projektów - z Funduszu Patriotycznego Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Ochrona zabytków 2022.

Na koniec omówione zostały plany finansowe na rok 2023. Środki na prowadzenie działalności Muzeum zapewnia w całości Powiat Łomżyński - organizator tej jednostki kultury. Będzie on równie ciekawy i bogaty w wydarzenia. Muzeum włączy się m.in. w organizację nadania Szkole Podstawowej w Drozdowie imienia Rodziny Lutosławskich oraz realizację zaplanowanego przez IDMN filmu dla TVP Historia o księdzu Kazimierzu Lutosławskim.

Specjalnym gościem na posiedzeniu Rady Muzeum była Wicewojewoda Podlaska Bogusława Szczerbińska, która wyraziła uznanie na ręce Wicestarosty Marii Dziekońskiej za operatywność i skuteczność podejmowanych działań oraz pogratulowała Dyrektor Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Ewie Sznejder ilości przedsięwzięć zrealizowanych w minionym roku. Pani Wicewojewoda podkreśliła, iż grono Rady Muzeum składa się z osób, z których każda na swój sposób wspiera działania Muzeum.

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś podkreślił, iż mimo tego, że wysiłki samorządu Województwa w tym regionie są skupione głównie na Muzeum - Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, to będzie wspierał drozdowskie Muzeum, gdyż jest to bardzo ważne miejsce na mapie województwa.

Rada Muzeum obradowała w składzie: Senator RP Marek Adam Komorowski – Przewodniczący Radu Muzeum, Przedstawiciel Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego dr Krzysztof Kawęcki – Wiceprzewodniczący Rady Muzeum, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś – Członek Rady Muzeum, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska – Członek Rady Muzeum, Naczelnik Oddziałowego Biura badan Historycznych IPN w Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz – Członek Rady Muzeum, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego dr Marcin Konrad Schirmer – członek Radu Muzeum, Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów Sławomir Zgrzywa – Członek Rady Muzeum, Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi Mariusz Sachmaciński – Członek Rady Muzeum, Przedstawiciel Gminy Piątnica - Prezes Fundacji Sztuk i Dialogu Katarzyna Modzelewska – Członek Rady Muzeum.

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. św. Jakuba w kościele w Drozdowie - etap I”

lut 09, 2024
Czytaj więcej

Wręczenie Zaświadczeń o wyborze do Rady Powiatu Łomżyńskiego

kwi 18, 2024
Czytaj więcej