Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
1°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd

Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży

DATA PUBLIKACJI: 2022-12-05 14:55 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dla Powiatu Łomżyńskiego dofinansowanie w kwocie 1.156.594,83 zł na realizację projektu pn. "Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Typ projektu 2: Rozwój usług elektronicznych w administracji
Zdjęcie

2

Przedmiotem projektu jest rozwój usług elektronicznych w Starostwie Powiatowym w Łomży, poprzez wdrożenie systemu e-usług wraz z dokonaniem zakupu niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Projekt pozwoli na rozwój nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie dojrzałości, bezpieczeństwa, oraz zintegrowanymi z systemami dziedzinowymi. Pozwoli również na zwiększenie skali stosowania e-usług oraz poprawę jakości już dostępnych rozwiązań, w tym na poziomie administracja-biznes, administracja-klienci indywidualni.

W ramach projektu nastąpi opracowanie zintegrowanej platformy e-usług, na której zostaną umieszczone wszystkie e-usługi objęte zakresem rzeczowym przedmiotowego projektu wraz  z ich integracją z e-PUAP i Węzłem Krajowym.

Projekt ma również za zadnie zwiększenie zainteresowania mieszkańców powiatu łomżyńskiego elektroniczną formą załatwiania spraw urzędowych. Będzie to miało istotny wpływ na skrócenie procesu dokonywania czynności administracyjnych. Proponowane e-usługi mają zniwelować bariery techniczne i prawne, które w znaczący sposób ograniczają formę elektronicznego załatwiania spraw.

Projekt zakłada zastosowanie standardu WCAG 2.1 w celu zapewnienia jak największej dostępności opracowanych rozwiązań dla obywateli.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Zakup i dostawę infrastruktury sprzętowej.
  2. Zakup licencji oprogramowania i e-usług (usługę e-wniosek, e-płatności, e-newsletter, e-ankieta, e-bilet kolejkowy).
  3. Wdrożenie i szkolenia z obsługi e-usług.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.360.699,80 zł.

Wartość dofinansowania: 1.156.594,83 zł.

Wkład własny: 204.104,97 zł.

 

190916031417.jpg

Spotkanie autorskie prof. Jan Żaryn

wrz 26, 2022
Czytaj więcej

Warsztaty Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego 2022

paź 05, 2022
Czytaj więcej

Trwa remont w Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

paź 14, 2022
Czytaj więcej

Izabella Grochowska nagrodzona przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej!

lis 21, 2022
Czytaj więcej