Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
7°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży

DATA PUBLIKACJI: 2022-12-05 14:55 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dla Powiatu Łomżyńskiego dofinansowanie w kwocie 1.156.594,83 zł na realizację projektu pn. "Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Typ projektu 2: Rozwój usług elektronicznych w administracji
Zdjęcie

2

Przedmiotem projektu jest rozwój usług elektronicznych w Starostwie Powiatowym w Łomży, poprzez wdrożenie systemu e-usług wraz z dokonaniem zakupu niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Projekt pozwoli na rozwój nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie dojrzałości, bezpieczeństwa, oraz zintegrowanymi z systemami dziedzinowymi. Pozwoli również na zwiększenie skali stosowania e-usług oraz poprawę jakości już dostępnych rozwiązań, w tym na poziomie administracja-biznes, administracja-klienci indywidualni.

W ramach projektu nastąpi opracowanie zintegrowanej platformy e-usług, na której zostaną umieszczone wszystkie e-usługi objęte zakresem rzeczowym przedmiotowego projektu wraz  z ich integracją z e-PUAP i Węzłem Krajowym.

Projekt ma również za zadnie zwiększenie zainteresowania mieszkańców powiatu łomżyńskiego elektroniczną formą załatwiania spraw urzędowych. Będzie to miało istotny wpływ na skrócenie procesu dokonywania czynności administracyjnych. Proponowane e-usługi mają zniwelować bariery techniczne i prawne, które w znaczący sposób ograniczają formę elektronicznego załatwiania spraw.

Projekt zakłada zastosowanie standardu WCAG 2.1 w celu zapewnienia jak największej dostępności opracowanych rozwiązań dla obywateli.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Zakup i dostawę infrastruktury sprzętowej.
  2. Zakup licencji oprogramowania i e-usług (usługę e-wniosek, e-płatności, e-newsletter, e-ankieta, e-bilet kolejkowy).
  3. Wdrożenie i szkolenia z obsługi e-usług.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.360.699,80 zł.

Wartość dofinansowania: 1.156.594,83 zł.

Wkład własny: 204.104,97 zł.

 

Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim

gru 20, 2023
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska Gościem Dnia w Radio Nadzieja

sty 30, 2024
Czytaj więcej