Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
1°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd

Powiat Łomżyński beneficjentem programu "Dostępny samorząd - granty"

DATA PUBLIKACJI: 2022-12-05 10:26 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasił nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Zdjęcie

1

Powiat Łomżyński w odpowiedzi na ogłoszony nabór złożył wniosek o dofnansowanie pn. "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży", który decyzją Zarządu  PFRON uzyskał dofinansowanie w kwocie 250 000 zł. 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zapewnienie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży poprzez wykonanie i zamontowanie tablic tyflograficznych oraz planów tyflograficznych na stelażach z grafiką wypukłą dla niewidomych, zakup mobilnych pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością do stanowisk obsługi interesanta w wydziałach urzędu oraz remont schodów z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością i wymianą drzwi do sali obsługi wydziału komunikacji w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

Łaczna wysokość wydatków przedsięwzięcia grantowego wynosi 300 301,07 zł w tym:

- ze środków eupropejskich 210 700,00 zł - co stanowi 84,28 % powierzonego grantu,

- ze środków dotacji celowej 39 300,00 zł - co stanowi 15,72 % powierzonego grantu,

- wkład własny wynosi 50 301,07 zł.

Załączniki do pobrania:

190916031417.jpg

Spotkanie autorskie prof. Jan Żaryn

wrz 26, 2022
Czytaj więcej

Warsztaty Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego 2022

paź 05, 2022
Czytaj więcej

Trwa remont w Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

paź 14, 2022
Czytaj więcej

Izabella Grochowska nagrodzona przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej!

lis 21, 2022
Czytaj więcej