Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
6°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Powiat Łomżyński beneficjentem programu "Dostępny samorząd - granty"

DATA PUBLIKACJI: 2022-12-05 10:26 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasił nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Zdjęcie

1

Powiat Łomżyński w odpowiedzi na ogłoszony nabór złożył wniosek o dofnansowanie pn. "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży", który decyzją Zarządu  PFRON uzyskał dofinansowanie w kwocie 250 000 zł. 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zapewnienie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży poprzez wykonanie i zamontowanie tablic tyflograficznych oraz planów tyflograficznych na stelażach z grafiką wypukłą dla niewidomych, zakup mobilnych pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością do stanowisk obsługi interesanta w wydziałach urzędu oraz remont schodów z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością i wymianą drzwi do sali obsługi wydziału komunikacji w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

Łaczna wysokość wydatków przedsięwzięcia grantowego wynosi 300 301,07 zł w tym:

- ze środków eupropejskich 210 700,00 zł - co stanowi 84,28 % powierzonego grantu,

- ze środków dotacji celowej 39 300,00 zł - co stanowi 15,72 % powierzonego grantu,

- wkład własny wynosi 50 301,07 zł.

Załączniki do pobrania:

Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim

gru 20, 2023
Czytaj więcej

Stanowisko Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1900B w miejscowości Czarnocin, gmina Piątnica

gru 05, 2023
Czytaj więcej

Gala wręczenia Nagród i Stypendiów Starosty Łomżyńskiego

gru 08, 2023
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej